GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ศูนย์ป้องกับโรคติดต่อ เขต ๕

ศูนย์ป้องกันโรคติดต่อ เขต ๕ พัฒนาองค์กรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้

  ศูนย์ป้องกันโรคติดต่อเขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา โดย ท่านผู้อำนวยการ นายแพทย์       สมชาย ได้เชิญ ทีมงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปทำสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ผู้บริหารระดับสูง ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘

 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ประจักษ์ พัวเพิ่มพูนศิริ ในฐานะ ประธาน KM_KKU นำทีมวิทยากรไปจัดทำ Workshop ในวันที่ ๒ สิงหาคม โดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนางานประจำ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ โดยจะมีการติดตามผลของการพัฒนา ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): kmjjสคร๕
หมายเลขบันทึก: 2224
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)