ระบบเวียงแนวคิดใหม่แห่งความเป็นหนึ่ง(4)

ความสงบและความอุดมสมบูรณ์

                    สวัสดีคะ  กับเก็บมาเล่าเรื่องราวของเวียงต่างๆ  และความหมาย   สำหรับวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังถึงเวียงอีกหนึ่งเวียง   เวียงลอ คะ  เวียงนี้เป็นเวียงโบราณคะเป็นเวียงที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองพะเยาเลยก็ว่าได้  สำหรับกิจกรรมที่ให้นิสิตได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปพบกับวิถีของคนท้องทุ้งยังไงละคะเด็กๆ บอกสนุกกันมากเลยคะ  กับการได้พบวิถีชีวิตแบบชาวบ้านได้ไปสัมผัสกับการทำนา  และครกกระเดืองตำข้าวที่หาดูยากในสมัยนี้  นี้ก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะที่ได้ไปสัมผัสกับองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หาไม่ได้จากที่ไหนๆ

เวียงลอ                  ความเป็นมา          เป็นเวียงโบราณ  มีที่ราบกว้างใหญ่  เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองพะเยา  ปัจจุบันตั้งอยู่อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา
ปรัชญา                  เน้นความสงบ  และความอุดมสมบูรณ์
สีประจำ                 สีเขียว
สัญลักษณ์             ช่อรวงข้าว
ความหมายของตราสัญลักษณ์ประจำเวียง
                นำภาพรวงข้าว  มาจัดองค์ประกอบให้สอดคล้องกับชื่อเวียง  โดยมีรวงข้าวอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งสีเหลืองทองอันอุดมสมบูรณ์  ข้าว  ถือเป็นอาหารหลักของคนไทยและถือเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตกับมนุษย์ทุกคน 
                ภาพกนก  หมายถึง  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
                ภาพบุคคล  หมายถึง  สมองและชุมชน  เปรียบเสมือนการสร้างองค์ความรู้ในชุมชนโดยการวิจัย
                สีเทา  แสด  คือ  สีประจำมหาวิทยาลัย
                องค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในกรอบของวงกลม  มีความหมายในภาพรวมคือ  การมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                กิจกรรมเน้นความสงบ  และความอุดมสมบูรณ์
<p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพพะเยาความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

2217

เขียน

08 Aug 2005 @ 15:08
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:09
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก