เป็นไฟล์ MS-Word (64KB) >> Download Now

ข้อมูลมาจาก http://www.it.mju.ac.th/network/kodkled.htm