ข้อคิดที่ได้จากการหารือ

แพทย์และบุคลากรในต่างจังหวัด มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของพื้นที่ เป็นเจ้าของปัญหา และคำนึงถึงประชาชน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ได้มีการปรึกษาหารือเรื่องการอบรมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ห้องประชุมจัสมิน โรงพยาบาลเทพธารินทร์ งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ" ของจังหวัดร้อยเอ็ด

พญ.รุจิรา สุริยวนากุล โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอโครงการซึ่งได้ใช้เวลาเขียนเป็นปี ที่จะต้องมีการอบรมก็เพราะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาที่ burden มาก โครงการนี้ไม่ขาดเงิน แต่ยังขาดความรู้และทัศนคติ พญ.รุจิรา เล่าว่าการรักษาทุกวันนี้เข้ากับลักษณะ "ตายมาก มีโรคแทรกมาก ใช้ยามาก"

ผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วย ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน ศ.นพ.ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.พญ.สุนิตย์ จันทรประเสริฐ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อ พญ.อารยา ทองผิว นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน พญ.ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ดิฉันและคุณสุนทรี นาคะเสถียร

ในระหว่างการหารือ ดิฉันเก็บข้อคิดที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในงานการดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้หลายข้อ ดังนี้

"จะทำอะไรจะต้องให้คนตระหนักก่อน ต้องให้แพทย์ตระหนักว่าเบาหวานเป็นปัญหาสำคัญ"
"Clinical Practice Guidelines ต้องเอามาคุยกับผู้ปฏิบัติ และประชาชนก็ต้องรู้ด้วย"
"Providers ต้องเข้มแข็ง แต่ต้องไม่ dominate"
"Information เป็นเรื่องใหญ่" ที่ร้อยเอ็ดมีการออกแบบ family folder ที่ต้องใช้ความรู้ของเจ้าหน้าที่มากขึ้น
"การจัดการเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการทำงานต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างมาก"
"เวลาสอนต้องเข้าใจและรู้วิธีคิดของเขา"
     

ข้อคิดต่างๆ ข้างต้น ทำให้ดิฉันมองเห็นว่าแพทย์และบุคลากรในต่างจังหวัด มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของปัญหา และคำนึงถึงประชาชน ดิฉันประทับใจที่แม้แต่ CPG ที่จะคิดขึ้นและนำมาใช้นั้น ประชาชนก็ต้องรู้ด้วย

ที่ประชุมได้ "ร่าง" หลักสูตรการอบรมแพทย์ ที่คาดว่าจะจัดประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๔๘

ดิฉันได้ถือโอกาสในวันนั้นแนะนำ http://gotoknow.org รวมทั้ง weblog ของเรา พร้อมทั้งสาธิตการใช้ให้ นพ.วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล ดูด้วย

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#อบรมแพทย์

หมายเลขบันทึก

2210

เขียน

08 Aug 2005 @ 16:56
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:09
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก