จังหวัดขอนแก่น สำนักงานข้าราชการพลเรือน ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือพัฒนาข้าราชการ

  ติดต่อ

  จังหวัดขอนแก่น กพ มข พัฒนาข้าราชสู่ความเป็นเลิศ  

ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ชวน ศิรินันท์พร

เป็นประธานในการเปิดสัมมนา ยุทธศาสตร์การบริหารราชการยุคใหม่สู่ความเป็นเลิศ

 

จังหวัดขอนแก่นพัฒนาเพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริหารระดับสูง ได้รับความรู้ในการบริหารราชการยุคใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ โดยมี ท่านที่ปรึกษา ระบบราชการ ดร.สมโภชน์ นพคุณ จากสำนักงานข้าราชการพลเรือน และ ทีมงาน ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมดำเนินการระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2548 และ มีกระบวนการติดตามผลการพัฒนาโดยใช้กระบวนการแลก เปลี่ยน เรียน รู้ โดยทำ After Action Learning หลังสิ้นสุดโครงการทั้งหมด โดยทีมงาน KKU_KM

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 2238, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:09:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)