สาเหตุของการหลงรังของผึ้งงาน

สาเหตุของการหลงรังของผึ้งงาน

อาจารย์ครับตือผมจะเขียนอภิปรายผลการทดลองของโครงงาน 5000 แต่มันติดอยู่ 1 อย่าง ที่อยากจะถามอาจารย์ว่า เพราะอะไร - สาเหตุของการหลงรังของผึ้งงานที่มีการหลงรังไปอยู่ที่รังข้างเคียง และเป็นรังที่ตั้งอยู่ตรงกลางครับ......

และถ้าอภิปรายผล และ สรุปเส็จแล้วผมจะส่งไปให้อาจราย์ช่วยดูให้นะครับ  (คงภายในวันนี้)

               ขอบคุณครับ      ..............

                                    BY....โต้ง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักผึ้งความเห็น (0)