5 ส ของ LO

     เราเคยได้ยินมาว่า 5 ส โดยทั่วไปๆนั้น คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย แล้วเราลองมารู้จัก 5 ส ของ LO ดีกว่าว่าเป็นอย่างไร โดยดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ เป็นคนตั้งเล่นๆ

- สนุกสนาน (เรียนแบบสนุก เพลิน ไม่เครียด ผู้เรียนไม่รู้ตัวว่ากำลังเรียนอยู่ ผู้สอนก็เรียนรู้ไปด้วยในขณะที่สอน)

- สะดวก (หาข้อมูลได้ง่าย เรียนตามเวลาที่สะดวก สถานที่เรียนก็สะดวก)

- สร้างสรรค์มีสาระ (ได้ผลงานออกมาเป็นประโยชน์ ตรงตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ตรงตามฝัน หรือ vision ร่วมกัน)

สื่อสาร (เมื่อได้ความรู้ อันเป็นผลของการเรียนรู้แล้ว ก็ต้อง สื่อสาร ถ่ายทอด แบ่งปัน ย่อยความ รู้ ถอดรหัสความรู้ออกมา ฯลฯ)

- สามัคคี (เรียนรู้เป็นทีม เสียงดังแต่ไม่ใช่ทะเลาะ คิดไม่ตรงกัน แต่ไม่โกรธกัน)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน taew4737503ความเห็น (0)