โรงพยาบาลสงขลา จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่าย โรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 22 - 23 สค.48 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ติดตาม และให้ความรู้ใหม่ ๆ แก่สมาชิก (รพ.ทุกโรงในจว.สงขลา) โดย งานนี้จะจัดที่ โรงแรม บี พี สมิหลา พวกเราต้องไม่ควรพลาด วิทยากร มีทั้งท่าน อ.อนุวัฒน์ และ อ.วราวุธ รวมทั้ง มีการเชิญทีม ชุมชนและภาคีสุขภาพมาร่วมสัมมนาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย รายละเอียดจะส่งตามไป คอยติดตามนะครับ