ประชุมเครือข่าย โรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 22 - 23 สค.48

ถ้าคิดว่าจะทำอะไรสักอย่างเพื่อตอบแทน รพ. มาทำ HA-HPH กันเฮอะ
โรงพยาบาลสงขลา จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่าย โรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 22 - 23 สค.48 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือน ติดตาม และให้ความรู้ใหม่ ๆ แก่สมาชิก (รพ.ทุกโรงในจว.สงขลา) โดย งานนี้จะจัดที่ โรงแรม บี พี สมิหลา พวกเราต้องไม่ควรพลาด วิทยากร มีทั้งท่าน อ.อนุวัฒน์ และ อ.วราวุธ รวมทั้ง มีการเชิญทีม ชุมชนและภาคีสุขภาพมาร่วมสัมมนาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย รายละเอียดจะส่งตามไป คอยติดตามนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chalermpongความเห็น (1)

วราวุธ สุรพฤกษ์
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ผมจะได้มีโอกาสไปร่วมงานประชุม

ด้วยนะครับ  ที่สงขลา  หวังว่า พวกเราที่ไปร่วมงานจะได้นำ

เอาประสบการณ์ ข้อคิดเห็น มาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับ  

เครือข่าย สงขลาเป็นอีกเครือข่ายหนึ่งที่กำลังมีความคืบหน้า

อย่างน่าสนใจ   ผมเองก็เริ่มสร้างblog มาได้หนึ่งเดือนพอดี คง

ยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนเข้าไปเยี่ยมได้นะครับ ฝาก

เชิญชวนผ่าน blog ของคุณหมอ เฉลิมพงษ์ ด้วยนะครับ 

ผมจะเริ่มpostข้อคิดเห็นจากพื้นที่ีที่ไ้ด้รับลงตั้งแต่พรุ่งนี้เลย

นะครับ ถ้าอย่างไรคิดเห็นแตกต่าง อย่างไรก็เชิญนะครับ 

วราวุธ สุรพฤกษ์

http://gotoknow.org/varavhud