การผลักดันความรู้

Arthur Andersen & Co.

     Arthur Andersen & Co. การผลักดันความรู้ต่างๆของบริษัทผ่านทางอินทราเน็ต ได้กลายมาเป็นเรื่องที่สำคัญของการแข่งขันในแวดวงการให้บริการทางวิชาชีพ Arthur Andersen, Price Waterhouse, KPMG Peat Marwick, Coopers & Lybrand และ Booz Allen & Hamilton   บริษัททั้งหมดนี้ได้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และย้ายความรู้ของบริษัทไปสู่ฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อกันโดยอินทราเน็ต ที่เรียกว่า KnowledgeSpace ซึ่งให้พนักงานทุกคนจากทั่วโลกสามารถเข้าไปดู ได้แก่ ความชำนาญในการทำธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบัญชี และอุตสาหกรรม เมื่อใช้ KnowledgeSpace แล้ว ที่ปรึกษาแต่ละคนสามารถนำความรู้ต่างๆที่บริษัทได้สะสมไว้ไปใช้เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาในธุรกิจของลูกค้าได้ สำหรับเจ้าหน้าที่ด้าน IS ที่เรียกกันว่า “Knowledge Editors” จะใช้ Lotus Notes ช่วยรวบรวมเอกสารจากทั่วทั้งบริษัท และจัดกลุ่มเอกสาร รวมถึงทำให้ง่ายต่อการค้นหาและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย จากนั้นก็จะบันทึกเอกสารลงไปในฐานความรู้ KnowledgeSpace ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกเก็บไว้บนแม่ข่ายอินทราเน็ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน It's interesting for me.ความเห็น (0)