เปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริการทางเภสัชกรรม

การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปของเภสัชกร

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเภสัชกร เพื่อเข้าร่วมดูแลผู้ป่วยเบาหวานในทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยเมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ผ่านมานั้นได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Ambulatory Care: Diabetes Mellitus Management” ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันแรกเป็นการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนวันที่สองเน้นที่งานและบทบาทของเภสัชกร ดิฉันได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Promoting empowerment in diabetes” นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่ไม่ใช่เภสัชกรอีกหลายท่าน อาทิ อาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช บรรยายในหัวข้อ “Lifestyle counseling: helping DM patients to select delicious ways to control their blood sugar” นพ.ดร.ฉกาจ ผ่องอักษร บรรยายเรื่อง “Exercise and fitness tips for diabetes” ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ บรรยายเรื่อง “Holistic care in diabetes clinic” เป็นต้น

หัวข้อที่น่าสนใจมาก ดิฉันไม่มีโอกาสได้ฟังการบรรยาย แต่ได้อ่านจากเอกสารคือ Paradigm Shift of Pharmacy Service: A Highlight on Ambulatory Care โดยเภสัชกร ปรีชา มนทกานติกุล หน่วยเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามด้วยเรื่อง The evolution of clinical pharmacist roadmaps in DM teams in Thailand: case study approached มีตัวอย่างจาก ๔ โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลหนองบัวลำภู รู้สึกประทับใจบทบาทของเภสัชกรในทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลทั้ง ๔ แห่ง ในการค้นหาปัญหาการใช้ยาของผู้ป่วย การให้ความรู้และคำปรึกษา การประสานงานกับแพทย์และทีมเพื่อปรับปรุงการดูแลรักษาให้ดีขึ้น

ดิฉันมองเห็นการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปของเภสัชกร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพ ดิฉันได้ทราบข้อมูลจาก ภก.ผศ.ดร.เนติ สุขสมบูรณ์ ([email protected]) ว่าสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล ยังมีแผนจะจัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติกลุ่มย่อย สำหรับเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใจในทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ระยะเวลา ๕ วันอีก โดยจะจัดเป็นระยะตลอดปี

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (3)

เนติ
IP: xxx.28.169.165
เขียนเมื่อ 

สำหรับการอบรมภาคปฏิบัตินั้น ทางสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) คาดว่าจะจัดการอบรมรุ่นแรก ประมาณเดือน กรกฎาคม กำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ

เจี๊ยบ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

 อยากได้รายละเอียดของการจัดอบรมบ้างน่ะค่ะ

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.144.143.5
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณเจี๊ยบ

ติดต่ออาจารย์ ดร.เนติ ตาม e-mail address ข้างต้นนะคะ