ส่งรถ       http://www.gotoknow.org/file/thitichaya/car.swf