สรุปผลการประเมินวารสารศูนย์บริการวิชาการ ฉบับที่ 4/2548

การจัดทำ e-journal ควรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการอ่านวารสาร

จากผลการสรุปแบบประเมินวารสารศูนย์บริการวิชาการ ฉบับที่ 4/2548 (ม.ค.-มี.ค 48) ได้ข้อสังเกตว่าการที่จะจัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น เป็นสิ่งที่ทันสมัยและรวดเร็วจริง แต่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งกลุ่มผู้รับวารสารส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการสืบค้นข้อมูลทาง internet จึงได้เสนอแนวทางว่า  ในการจัดทำ e-journal นั้นควรทำควบคู่กับรูปเล่ม ควรให้ e-journal เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการอ่านวารสาร   click...

ผู้จัดการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (2)

JJ
IP: xxx.90.247.192
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ เป็น "อาหารเสริม" สำหรับท่านที่ติด Net ครับ
ผู้จัดการ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เรียน ท่านอาจารย์ JJ ตอนนี้ได้จัดส่งวารสารในรูปแบบ PDF files ให้กับสมาชิกที่แจ้งการบอกรับในรูปแบบ e-journal แล้ว ส่วนหน่วยงานอื่นๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องให้บริการผู้อ่านในห้องสมุดนั้น ยังต้องส่งให้เป็นวารสารฉบับพิมพ์ เพื่อการใช้อ้างอิงข้อมูลค่ะ