คัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพของสถาบันฯ

Ping
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โดยรอบแรกเราจะคัดเลือกจากผ้ที่มีผลการตรวจสุขภาพประจำปีปกติ (BMI,BP,FBS,HDL,Trig,Cholest,UA,CXR)แบ่งเป็น 2 กล่มได้แก่กล่มอายุตำกว่า 35 ปี คัดให้เหลือ 50คน กล่มอายุมากกว่า 35 ปี คัดให้เหลือ 20 คน

ช่างสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงานตรวจสุขภาพประจำปี 5 ท่านได้ร่วมกันคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพของสถาบันฯ โดยรอบแรกเราจะคัดเลือกจากผ้ที่มีผลการตรวจสุขภาพประจำปีปกติ ( BMI,BP,FBS,HDL,Trig,Cholest,UA,CXR)

               แบ่งเป็น 2 กล่มได้แก่กล่มอายุตำกว่า 35 ปี คัดให้เหลือ 50 คน

                                           กล่มอายุมากกว่า 35 ปี คัดให้เหลือ 20 คน

ในสัปดาห์ต่อไปจะคัดเลือกโดยให้คะแนนด้านพฤติกรรมสุขภาพโดยหัวหน้ากล่มภาระกิจ เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย การออกกำลังกายสมำเสมอ ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุรา(ผ้หญิงค่อนข้างจะได้เปรียบ) การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายในสถาบัน ซึ่งรอบสุดท้ายจะคัดเลือกหลือกล่มละ  5 คน รางวัลที่ 1,2 และ3 ชมเชย 2 คน มีเงินรางวัลๆคนละละ 800,600,400 และ200 ตามลำดับ โดยคาดว่าผอ.จะเป็นผ้มอบรางวัลในงานมหกรรมคุณภาพช่วงเดือนมิถุนายน 49 ผลการตัดสินในปีนี้มีผ้ร่วมพิจารณามากกว่าปีทีแล้วโดยหัวหน้ากล่มได้มีโอกาสคัดเลือกด้วย คาดว่าผลการตัดสินจะร้ภายในเมษานี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัชรา ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 

จะรอแจกค่ะ