การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกรมควบคุมโรค"

"การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมีได้อยู่เสมอ ซึ่งในขณะนี้เริ่มไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 49 แล้ว ยังมีการเตรียมพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้เข้าร่วมประชุมเกือบทุกคนทำงานอย่างคร่ำเคร่ง ตั้งอกตั้งใจแลกเปลียนความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด "

           ในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2549 ได้ไปประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบูรณาการทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกรมควบคุมโรค" ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี ที่จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค กับคุณหมอนภา และคุณหมอกนก ผลผลิตของการประชุมคือ

1. แผนที่ความคิด (Mind Map) แสดงถึงภารกิจที่เปลี่ยนไปของกรมควบคุมโรค โดยใช้ผลการวิเคราะห์ส่วนงานและกรมฯ ที่ผ่านมา

2. ตารางสรุปลำดับความสำคัญของผลสำเร็จ จากการบริหารความเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีงบประมาณ

        การทำ Mind Map ของการปรับเปลี่ยน ทำใน 4 ประเด็น คือ 1. การปรับเปลี่ยนด้านวิชาการ    2. การปรับเปลี่ยนด้านปฏิบัติการ    3. การปรับเปลี่ยนด้านส่งเสริม    4. การปรับเปลี่ยนด้านสนับสนุนเครือข่าย

        โดยยึดหลักการคิดในการปรับเปลี่ยน คือ

        1. เปลี่ยนจุดมุ่งเน้นในการดำเนินการ เช่น เปลี่ยนจาการปราบปราม เป็น การป้องกัน

        2. เปลี่ยนบทเล่น เช่น เปลี่ยนจากการคุมกฏ เป็น การเป็นพี่เลี้ยง

        3. เพิ่มบทใหม่ที่จำเป็นต้องเล่น เช่น จากบทที่ต้องทำงานประจำเดิมๆ เป็น ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

        ในการประชุมมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจัดทำ Mind Map โดยครั้งแรกจัดกลุ่มตามตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งทางคณะผู้จัดเป็นคนกำหนดให้ว่าใครอยู่กลุ่มไหน (มีทั้งหมด 9 กลุ่ม) ให้ทุกกลุ่มทำ Mind Map ทั้ง 4 ประเด็น แต่ละประเด็นจึงมี 9 Mind Map

        แบ่งกลุ่มครั้งที่ 2 เหลือ 4 กลุ่ม โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละกลุ่ม (ทั้ง 9 กลุ่ม) นับ 1 ถึง 4   คนที่นับเลขเดียวกันมารวมเป็นกลุ่มเดียวกัน ดั้งนั้น ในทั้ง 4 กลุ่มจึงมีคนแต่ละตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ จากทั้ง 9 กลุ่มเดิมมารวมกัน เพื่อระดมสมองทำ Mind Map สรุปจาก 9 กลุ่มที่ทำไว้อีกครั้ง โดย  กลุ่มที่ 1 ทำด้านวิชาการ  กลุ่มที่ 2 ทำด้านปฏิบัติการ  กลุ่มที่ 3 ทำด้านส่งเสริม    และกลุ่มที่ 4 ทำด้านสนับสนุนเครือข่าย 

        กว่าจะสิ้นสุดการประชุมได้ก็ปวดเสียรเวียนเกล้าเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน แต่บทเรียนที่ได้ คือ การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมีได้อยู่เสมอ ซึ่งในขณะนี้เริ่มไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 49 แล้ว ยังมีการเตรียมพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   ผู้เข้าร่วมประชุมเกือบทุกคนทำงานอย่างคร่ำเคร่ง ตั้งอกตั้งใจแลกเปลียนความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด คืนวันแรก (4 เม.ย.) เลิกตั้งสามทุ่มกว่า (ทั้งๆ ที่อยากฟังคำแถลงการณ์ของนายก ยังไม่กล้าแวบเลย) วันที่ 2 (5 เม.ย.) เลิก 16.30 น. แต่ทีม Think Thank ยังต้องอยู่ประชุมสรุปผลกันต่ออีก

       บางครั้งเราคิดว่าเราทำงานหนักจังเลยนะ แต่พอเห็นคนอื่นทำงานที่หนัก (หนักสมอง) มากกว่าก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นได้อีกนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#kpi#งานคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 22755, เขียน: 05 Apr 2006 @ 23:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.144.160.246
เขียนเมื่อ 
ถ้าหมอไปด้วยมอมคงเพิ่มความหนักอีกหน่อยนะ   คุยกับหมอนภาไม่แนใจเราว่าต้องปรับแผนตามกรมด้วยไหม