ประเมินเพื่อการพัฒนา

 ผศ.นสพ.สุชาติ วัฒนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ รวบรวมทีมงาน คณาจารย์จากหลากหลายคณะวิชา มา แลก เปลี่ยน หา แนวทางการ "ประเมิน โครงการแบบบูรณาการ" โดยใช้ "เกณฑ์ ทุกแนวทาง จากหน่วยงานที่ ติดตาม การปฏิบัติงาน ของอุดมศึกษา"

ทีมงานศึกษาเอกสาร ซึ่งเป็น Explicit Data และ ต่างนำ ประสบการ์ตรงที่ เรียกว่า Tacit Knowledge ออกมา แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในทีม CoP เล็กของ "นักประเมิน เพื่อการพัฒนา"

JJ แอบปลื้มที่ คณาจารย์ที่เสียสละเวลาทีมข้างบนนี้ ช่วยกัน "วางแนวทาง การประเมิน บูรณาการ ไม่ใช่ บูรณา----กู "

ทีมงานเสนอแนะ ให้มีการ "ติดดาว ในงานนวตกรรม ประจำปี"

JJ