ความเห็น 20235

เปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริการทางเภสัชกรรม

เนติ
IP: xxx.28.169.165
เขียนเมื่อ 

สำหรับการอบรมภาคปฏิบัตินั้น ทางสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) คาดว่าจะจัดการอบรมรุ่นแรก ประมาณเดือน กรกฎาคม กำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ