จะใส่อาหารอะไรลงไปในคันนา

จะใส่อาหารอะไรลงไปในคันนา

จะใ่ส่อาหารอะไรลงไปในคันนา  

เจ้าของเรื่อง พ่อหนู  คำไทย

ฐานการเรียนรู้บ้านไพล กิ่งอ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270

สาระสำคัญ     ก่อนปลูกพืชลงไปในคันนาต้องทำดินให้มีชีิวิตด้วยการเพิ่มธาตุอาหารในดินด้วยการ ใส่ปุ๋ยหมักลงไปในดินคลุกเคล้าในบริเวณที่จะปลูกพืชให้พอประมาณ พอกับความต้องการของพืช

                                                                                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านไพลความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.36
เขียนเมื่อ 

๑. ปลูกพืชแต่ละชนิด ใส่อาหารต่างกันไหม   เคยทดลองใส่อาหารต่างกันสำหรับพืชต่างชนิดไหม

๒. ลูกฐานแต่ละคนใส่อาหารต่างกันอย่างไร

วิจารณ์ พานิช