พัฒนาการอ่านในเด็กปฐมวัย

dararat
เด็กปฐมวัยกับการพัฒนาการอ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การให้เด็กไทยมีพฤติกรรมรักการอ่านไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของครู พ่อแม่และผู้ปกครอง หากบุคลากรดังกล่าวมีความตั้งใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง สำหรับ ผู้ปกครองเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาการอ่านและอยู่ในฐานะที่เป็นครูคนแรกในชีวิตเด็ก การเรียนรู้ที่สืบเนื่องมาจากการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในระยะแรกของชีวิตนั้นเป็นประสบการณ์ที่สำคัญมาก สิ่งที่ได้รับการหล่อหลอมไว้ตั้งแต่เด็กเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ สืบทอดไปจนถึงการเป็นผู้ใหญ่ ส่วนครูปฐมวัยก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เป็นผู้ร่วมพัฒนาเด็กไปพร้อมกับผู้ปกครอง การจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กพัฒนาการอ่าน ครูจะต้องมีวิธีและเทคนิคเพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์และขยายประสบการณ์จากประสบการณ์เดิมที่เด็กมีอยู่

 

 

เทคนิคและวิธีการพัฒนาการอ่านในเด็กปฐมวัย

 

 

ผู้ปกครองและครูปฐมวัยต้องร่วมมือกันโดยการศึกษาหาความรู้ในเรื่องพัฒนาการเด็ก จิตวิทยา ปรัชญา หลักการและทฤษฏีต่าง ๆ ไม่ใช่การบังคับให้เด็กอ่านให้ได้ตามความต้องการของผู้ใหญ่ ถ้าอ่านไม่ได้ผู้ใหญ่จะเกิดอารมณ์โมโหและลงโทษเด็กโดยไม่รู้ตัว แทนที่เด็กจะรักการอ่าน เด็กกลับเกลียดอย่างไม่รู้ตัว ต้องเข้าใจว่าการอ่านเกี่ยวข้องกับการรับรู้และความสามารถทางสติปัญญา เด็กปฐมวัยไม่สามารถอ่านได้เหมือนเด็กโต ๆ ผู้ใหญ่ควรกระตุ้นให้เด็กอ่านหนังสือจากสภาพแวดล้อม เช่น ป้ายประกาศ ชื่อสินค้า ชื่อร้านค้า ป้ายโฆษณา ฯลฯ ตลอดจนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สภาพแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษา เด็กที่มีผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้เด็กฟังทุกวัน จะมีพัฒนาการทางภาษาได้เร็วกว่าเด็กที่ไม่เคยมีผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้ฟัง เพราะเด็กที่ได้ฟังนิทานบ่อย ๆ จะทำให้เขาได้เข้าใจความหมายของคำ เด็กเกิดการเรียนรู้จากคำ ประโยคที่พบในชีวิตประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องรู้จักตัวอักษรก่อน

เด็กปฐมวัยกับคำ คำนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่มีความหมายในตัวเอง คำที่เกิดจากการ ลงมือที่ไม่มีความหมายในตัวเอง คำที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงจะทำให้เด็กเข้าใจความหมาย ได้ดี ความหมายนี้ หมายถึง ความสามารถในการนำประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กับคำที่ปรากฏในภาษาเขียน ขั้นตอนแรกของการอ่าน คือ การที่เด็กได้ตระหนักว่าคำที่ปรากฏใน ภาษาเขียนมีความหมาย และภาษาเขียนสามารถบอกความหมายได้ เด็กจึงจะเข้าใจความหมายนั้นได้ โดยการได้เรียนรู้ภาษาเขียนที่มีความหมายสำหรับเด็กเป็นรายบุคคล ภาษาเขียนมี ความหมาย เมื่อเขาได้ประสบความสำเร็จในการอ่าน คำมีความหมายต่อเด็กแต่ละคน คำที่ใช้ ในชีวิตประจำวันเป็นที่มาของภาษาที่มีความหมาย เด็กเรียนอ่านเพราะการอ่านมีคุณค่า ขอเสนอแนะตัวอย่างการพัฒนาการอ่านให้ครูและผู้ปกครองดำเนินการดังนี้

1. จัดหาหนังสือดี ๆ เหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก โดยจัดมุมหนังสือที่บ้านหรือที่โรงเรียน พาเด็กไปร้านหนังสือหรือห้องสมุด เป็นต้น

2. การแสดงรูปภาพ หรือผลงานการวาดภาพของนักเรียน มีการดูภาพและแสดงการ พูดคุยเกี่ยวกับภาพตามที่ผู้วาดระบุไว้

3. งานศิลปะ ให้เด็กเล่าเกี่ยวกับรายละเอียดในภาพ ครูเขียนตามที่เด็กบรรยายแล้วอ่านให้เด็กฟัง แล้วให้เด็กอ่าน

4. การให้เด็กอ่านจากป้ายข้อตกลงในห้อง ปฏิทิน รายการอาหาร คำขวัญ คำคล้องจอง ชื่อต้นไม้ ป้ายวันเกิดเพื่อน ป้ายรายชื่อนักเรียนในห้อง เนื้อเพลงสั้น ๆ เป็นต้น

5. การจัดหาหนังสือภาพขนาดใหญ่ หรือ Big Book โดยครูนำเรื่องที่จะเล่ามาพูดคุยกับเด็กก่อน เพื่อให้เด็กสนใจและมีความรู้พื้นฐานก่อนฟัง หลังจากนั้นจึงอ่านหนังสือให้เด็กฟังทั้งเรื่อง ชี้คำไปด้วยเพื่อให้เด็ก ๆ คุ้นเคยกับตัวหนังสือ คำ ข้อความ เมื่อเด็ก ๆ เริ่มคุ้นเคย คุณครูก็ปิดข้อความ ปิดคำ แล้วให้เด็ก ๆ ทาย หรือทำบัตรคำให้เด็ก ๆ ไปหาคำในหนังสือ เป็นต้น

ฯลฯ

 

 

เมื่อครูปฐมวัยและผู้ปกครองได้เข้าใจและร่วมมือกันพัฒนาเด็กจากที่ได้เสนอแนะไป ข้างต้นแล้ว เด็กก็จะมีพฤติกรรมรักการอ่านในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมครูปฐมวัยราชบุรี1

คำสำคัญ (Tags)#เด็กปฐมวัย การพัฒนาการอ่าน

หมายเลขบันทึก: 226613, เขียน: 01 Dec 2008 @ 15:20 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 10:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ....

ตอนนี้ให้เด็กอ่านคำตามรูปภาพอยู่ค่ะ....

เช่น ไก่ ก็จะมีภาพลายเส้นไก่ และมีคำว่า ไก่ อยู่ค่ะ..

เราทำเป็นเล่มเลย..แล้วให้เด็กนำกลับไปอ่านและระบายสีที่บ้านสัปดาห์ละ 2 ครั้งค่ะ

IP: xxx.129.15.107
เขียนเมื่อ 

การได้เรียนรู้ภาษาเขียนที่มีความหมายสำหรับเด็กเป็นรายบุคคล ภาษาเขียนมี ความหมาย เมื่อเขาได้ประสบความสำเร็จในการอ่าน คำมีความหมายต่อเด็กแต่ละคน คำที่ใช้ ในชีวิตประจำวันเป็นที่มาของภาษาที่มีความหมาย เด็กเรียนอ่านเพราะการอ่านมีคุณค่า

เด็กก็จะมีพฤติกรรมรักการอ่านในที่สุด

สุวรรณา จิตนิยม
IP: xxx.129.15.107
เขียนเมื่อ 

การได้เรียนรู้ภาษาเขียนที่มีความหมายสำหรับเด็กเป็นรายบุคคล ภาษาเขียนมี ความหมาย เมื่อเขาได้ประสบความสำเร็จในการอ่าน คำมีความหมายต่อเด็กแต่ละคน คำที่ใช้ ในชีวิตประจำวันเป็นที่มาของภาษาที่มีความหมาย เด็กเรียนอ่านเพราะการอ่านมีคุณค่า

เด็กก็จะมีพฤติกรรมรักการอ่านในที่สุด