สัญญาณที่ 2

       สำหรับการส่งครั้งนี้ จะเสนอวิธีการติดต่อฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้ฐานข้อมูล MySQL ซึ่งผมได้แนะนำวิธีการติดตั้งไปแล้วในครั้งก่อน เราจะสามารถสร้างฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาในเครื่องเราเอง ได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาสำหรับผู้เริ่นต้นสร้างฐานข้อมูล โดยใช้ MySQL Front มาจัดการสร้างฐานข้อมูล พร้อมกำหนด User สำหรับ Login เข้าสู่ฐานข้อมูล ข้อดีของ MySQL Front ที่ต่างจาก MySQL Admin(สำหรับผู้ใช้ MySQL Admin คงรู้ดีนะครับ) ก็คือ MySQL Front สามารถดูข้อมูลในระดับ Table , Field, และ Data ได้ จึงสะดวกในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล เพราะสามารถดูข้อมูลในตารางเหมือนกับใช้ MS Access  ยังงัยยังงั้น แต่การที่จะดึงข้อมูลมาแสดงผลหน้า Webpage นั้น สามารถใช้ Code php มาช่วยในการสร้างการติดต่อกับฐานข้อมูลซะก่อน รูปแบบการติดต่อ ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. สร้าง text file ขึ้นมา จาก Notepad ตั้งชื่อ config.php
2. พิมพ์ Code ดังนี้

//variable for mysql connect
$myHost = "127.0.0.1";
$myUser = "testdatabase";    -----> ชื่อ User ,Password ที่สร้างไว้เพื่อติดต่อฐานข้อมูล
$myPassword = "1234";
?> 

3.save ไฟล์นี้ตั้งชื่อ config.php  (บันทึกไว้ใน Sub Directory เดียวกับที่ใช้เก็บ Website)
4. เปิดหน้า Website ที่ต้องการดึงข้อมูลจาก My SQL มาแสดงผล เลือก Code View
5. ที่บรรทัดแรก พิมพ์คำสั่ง

include "config.php"

//connect mysql server
        $link = mysql_connect($myHost, $myUser, $myPassword);
        if (!$link) {
            die('Could not connect: ' . mysql_error());
        }
// make for the current db
        $db_selected = mysql_select_db('testdatabase', $link);

//echo 'Connected successfully';     
       $query = 'SELECT * FROM Tablename  
       $result= mysql_query($query);
       $row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_NUM);

?>

6. แค่นี้ก็จะสามารถติดต่อกับฐานข้อมูล พร้อมดึงข้อมูลในตารางมาแสดงได้ครับ
สำหรับคนที่เริ่มต้น ควรศึกษาวิธีการเขียน Code ด้วย PHP อีกนิดครับ

ขอบคุณที่เลือกรับสัญญาณนี้

พงค์ศักดิ์