ความเห็น 802354

การติดต่อฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Code PHP 5.0.5

parejang
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

บอก code เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยการค้นหา การลบ การแก้ไข โดยใช้ dream weaver หน่อยจ้า