ความเห็น 951840

การติดต่อฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ Code PHP 5.0.5

สาธิต
IP: xxx.155.205.125
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

วิธินี้มันจะดึงข้อมาโชว์ บน webpage เลยเหรอ เพราะเห็นยังไม่ได้ echo อะไรเลย