คลังปัดไถ่เงินรัฐวิสาหกิจเพิ่ม

คลังปัดไถ่เงินรัฐวิสาหกิจเพิ่ม
    คลังปัดรีดรายได้รัฐวิสาหกิจเพิ่มโปะถังแตก ยันสรรพากรเกินเป้าแน่ ชี้ปีที่ผ่านมาเอกชนกำไรเยอะ        ยันมีเงิน คืนเงินคงคลังแน่
นายสมชัย  สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึง กรณีที่มีข่าวว่ากระทรวงการคลังจะกำหนดให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด เพิ่มรายได้นำส่งเข้าคลังนั้น ขอยืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่ได้เรียกให้รัฐวิสาหกิจต้องส่งรายได้เพิ่มแต่อย่างใด  ทั้งนี้ ยืนยันด้วยว่าการเก็บรายได้ในเดือน มี.ค.นั้นเกินเป้าที่ตั้งเอาไว้แน่นอน โดยเฉพาะในส่วนของกรมสรรพากร สำหรับเป้ารายได้ที่ตกลงกันไว้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด  ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 75% ของกำไรสุทธิ   ธนาคารออมสิน 45%   ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 40%   ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) 35%  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) 35%   โรงงานยาสูบ 88% เป็นต้น  "ผมยืนยันว่าเราไม่ได้เรียกรายได้เพิ่มเลย  เคยตกลงกันไว้อย่างไรเมื่อตอนต้นปีงบประมาณก็เอาตามนั้น ไม่ได้ขอเพิ่ม ถ้าไปขอตอนนี้เดี๋ยวเขาว่าจะว่าเอาได้  เดี๋ยวพอเดือน มิ.ย.เป็นต้นไป เงินรายได้ก็จะเข้ามาเยอะกว่ารายจ่ายแล้ว ซึ่งจะเข้าไปเพิ่มในส่วนของเงินคงคลัง เพราะตั้งแต่ พ.ค. ถึง มิ.ย. พวกบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ  รวมทั้งบริษัทจดทะเบียนที่มีกำไรเยอะ ก็จะจ่ายภาษีนิติบุคคลในช่วงนั้น" นายสมชัยกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้เร่งแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  โดยกำหนดให้มีการเบิกจ่ายแค่พอใช้ตามความจำเป็น  และไม่ให้เบิกเงินไปเก็บในธนาคารเพื่อแก้ปัญหารัฐขาดสภาพคล่องไม่พอเท่านั้น ภาครัฐยังใช้วิธีการชะลอการเบิกจ่ายให้ช้าลง  รวมถึงกลั่นกรองการเบิกจ่ายโดยจะจัดสรรให้แต่โครงการที่มีสำคัญก่อน  ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ไทยโพสต์  5  เมษายน  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)