ดูได้ที่นี่ http://www.gotoknow.org/file/surawich/car1.swf