ก่อตัวชุมชน “คุณอำนวย” ประเทศไทย

         เรากำลังปลุกเร้า และ “เอื้ออำนวย” ให้เกิด “ชุมชนคุณอำนวย”  และ “ชุมชนคุณเอื้อ” ขึ้นในประเทศไทย ตามประกาศที่อ่านได้ที่นี่ 

http://gotoknow.org/archive/2006/03/28/10/37/15/e21288  และคุณธวัชกำลังเตรียมการประชุมปฏิบัติการ เพื่อเริ่มต้น CoP คุณอำนวย     โดยเราเลือกเชิญ คุณอำนวย ตัวจริงมาจำนวนหนึ่ง    คนที่ตอบรับแล้วก็จะ ลปรร. กันผ่าน e-mail loop   เพื่อนำไปสู่การประชุมที่เข้มข้นในวันที่ ๑๗ - ๑๘ เมย.  นี้


         ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทัศนะใน e-mail loop ดังกล่าว

เมื่อ 4/4/2006, [email protected] <[email protected]> เขียนว่า:

เรียนทุกท่าน
ผมใคร่ขอทำความชัดเจนเรื่องวัตถุประสงค์ของการประชุมนี้
1.  เพื่อ ลปรร. ประสบการณ์การทำหน้าที่คุณอำนวย และบันทึก เรื่องเล่า และ KA ไว้เผยแพร่และใช้งาน
2. เพื่อร่วมกันวางแผนการก่อตัวของ KF CoP ของประเทศไทย    ซึ่งจะร่วมกันจัดตั้งโดยกลุ่มคุณอำนวยเอง    ไม่ใช่จัดตั้งโดย สคส.


ดังนั้น จึงเป็นการมาทำงานร่วมกัน   สคส. จึงจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด    และขอกำหนดเงื่อนไขหลัก ๒ ข้อ
1. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ที่ สคส. พิจารณาจากการเป็นคุณอำนวยผู้มีประสบการณ์
2. ผู้เข้าร่วมต้องมาร่วมได้เต็ม ๒ วัน   ย้ำว่าเต็มตลอดการประชุม
สำหรับภาคีของ สคส. ที่คราวนี้ไม่ว่าง หรือว่างวันเดียว ก็ไม่เป็นไรครับ ยังเข้าร่วม KF CoP ที่จะร่วมกันจัดตั้งโดยกลุ่มคุณอำนวยเอง ได้    เพราะ CoP ของเราจะเป็นชุมชนเปิด (inclusive ไม่ใช่ exclusive)   เพียงแต่ในการประชุมคราวนี้ สคส. เชิญเฉพาะผู้ที่มีเวลาว่าง มีสมาธิ ที่จะร่วมกันคิดได้อย่างเต็มที่     เราพยายามสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบประณีต และทุ่มเทครับ
คุณธวัช จะนำเสนอวิธีการจัดประชุมในช่วง ๒ วัน    เพื่อขอ comment   เราต้องการให้การประชุมเป็นจุดเริ่มต้นของ การรวมตัวกันขับเคลื่อน KM ประเทศไทย ในฐานะคุณอำนวย    โดย สคส. ช่วยเป็น คุณเอื้อ เท่านั้น    ไม่ได้เป็นเจ้าของ CoP นี้
สวัสดีครับ
วิจารณ์

คุณชายขอบ ([email protected]) เขียนตอบเมื่อวันที่ ๔ เมย. ว่า

เรียน อาจารย์หมอวิจารณ์
 
     ผมได้รับทราบข่าวสารนี้แล้วครับ และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่อาจารย์ได้นำเสนอมาครับ
 
     ผมมีประเด็นที่กำลังดำเนินการอยู่ใน จ.พัทลุง เรื่อง KF CoP โดยได้พยายามขาย idea ให้แก่ผู้ที่มีบทบาทเป็นคุณอำนวย ตอนนี้ที่แน่ชัด เข้าใจ และเริ่มศึกษาจาก GotoKnow แล้ว มี 5 คน คงต้องใช้เวลาเลือกแฟ้น และขาย idea ไปอีกสักนิดครับ แต่ก็มองเห็นภาพชัดเจนขึ้น หากได้กลับมาจากบ้านผู้หว่านน่าจะชัดในแนวทางเพิ่มขึ้นไปอีกครับ
 
     เมื่อได้รับทราบแนวทางนี้ที่ สคส.เป็นคุณเอื้อให้ ทำให้มองว่าหากภาพในแต่ละแห่งที่มีคุณอำนวยเข้าร่วมงาน เกิดเป็น Node คุณอำนวยย่อย ๆ เต็มไปหมดด้วย น่าจะทำให้การขับเคลื่อน KM ของประเทศ วิ่งได้ฉลุย และมั่นคง ก็ขอ ลปรร.ไว้ เพียงนี้ก่อนครับ
 
     ขอแสดงความนับถือ
         อนุชา หนูนุ่น

         ท่านเห็นเค้ารางของ “นวัตกรรมคุณอำนวย” ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมไทยไหมครับ

วิจารณ์ พานิช
๕ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)