รถสวย

วิ่งได้แล้ว
ดูได้ที่นี่ http://www.gotoknow.org/file/surawich/car1.swf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุระ วิเชียรแลงความเห็น (0)