ขอความกรุณาอาจารย์ อธิบายวิธีการนำSWF มาใช้ใน Powerpoint  เพราะผมได้ค้นหาจาก website ที่อาจารย์แนะนำ แต่ไม่พบ    ..... ขอบคุณ ...