คุณทักษิณไม่ผิด


ห้วงความคิดคำนึงหนึ่ง ในแต่ละถ้อยคำ ที่อยากมองเห็นทางออกของสังคมไทย ในท่ามกลางคำถามต่อตัวตน ของ คุณทักษิณ ชินวัตร กระทั่งคิดใคร่ครวญว่า บ้านเมืองไทยของเรา ไม่มีกลไกใดหรอกหรือ ที่จะคอยตรวจทานตรวจสอบ หาข้อสรุปจากการถกเถียง กระทั่งวนเวียนกลายเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในสังคมไทย วันนี้ ผมเพียงแต่คิดถึงทางออก และ ก้าวต่อไป ในท่ามกลางความซับซ้อน ของความขัดแย้งในสังคมไทย

คุณทักษิณไม่ผิด

อ้างอิง - ภาพ Kati1789

ขออภัยอย่างยิ่ง

ว่ามิใช่คำประชดประชัน

หรือคำพูดเยาะเย้ยถากถาง

ที่จะมีต่อ คุณทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ในกรณีที่มีผู้พยายามบอกกล่าว และพูดถึงปัญหาในขณะนี้ หรือกระทั่งการเชื่อมโยงประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งต่อเนื่องเชื่อมโยง ติดพันกันนานนับจากปัญหาความไม่พึงพอใจในผลงานรัฐบาลทักษิณ 

ความรุนแรงที่ฝังรากลึก

จนก่อเกิดกระแสลม

ซึ่งนำไปสู่ปัญหา

กระทั่งก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงของอำนาจพิเศษในสังคมไทย อำนาจที่คนไทยหลายคนเรียกร้อง แต่คนไทยหลายคนไม่ต้องการ ความเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องนับจากความสงสัย ในข้อชี้มูลความผิด คำกล่าวหาต่อผลประโยชน์ทับซ้อน การบริหารงานราชการแผ่นดินแบบซ่อนเร้น

หรือแม้กระทั่ง

รายละเอียดคำบรรยาย

ในข้อคดีความและคำกล่าวหา

โดยส่วนตัว ผมไม่เห็นด้วยกับคำพูดเย้ยหยัน ที่พยายามอธิบายเรื่องราวแห่งปัญหา ว่าเป็นเรื่องของใครเพียงคนเดียว หรือกระทั่งสรุปรวมความปัญหานี้แบบมายาคติ เฉกเช่นคำอธิบายครอบจักรวาล ว่าปัญหาการเมืองไทย เป็นผลมาจากแก๊สโซฮอลล์ หรือไอ้ปื๊ดเป็นคนกระทำ

ไม่ใช่ ไม่ใช่ และไม่ใช่อย่างแน่นอน

สำหรับการสรุปคำกล่าวหา

แบบกำปั้นทุบดิน

ไม่ว่าใครก็ไม่มีกล่าวหาใครผู้ใดแบบเลื่อนลอย เช่นที่จะต้องป่าวประกาศให้เกิดความเสียหาย แม้ผมจะมีคำถามในตัวตน ผลงาน และวิธีการบางประการของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ ทั้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการแก้ไขกฎระเบียบ คำบัญญัติข้อกฎหมาย เพื่อเอื้อต่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุน เครือข่าย และพวกพ้อง หรือกระทั่งผลประโยชน์เกี่ยวเนื่อง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัว

หรือกลุ่มทุนเครือข่ายทางธุรกิจมากมาย

กระทั่งเรื่องราวการพิจารณาข้อบัญญัติ ในการโอนหุ้นซื้อขายหลักทรัพย์สินทรัพย์ ผมมีคำถาม และผมสนใจในรายละเอียด มากกว่าการรับฟังคำก่นด่าหรือประณามต่อความเลวร้ายต่างต่าง กระทั่งรวมความถึง กรณีการชี้มูลความผิดต่อกลเกมการเมือง และกลเกมการเลือกตั้งที่ผ่านมา

จนแม้แต่อ้างอิงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

จากคำกล่าวหาเรื่องเขาพระวิหาร

กับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล

ระหว่าง ราชอาณาจักรไทย กับ ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งกล่าวหาว่า มีการเจรจาสัมปทานบริหารพื้นที่เกาะกง และสัมปทานขุดเจาะพลังงานในพื้นที่ทางทะเล ซึ่งเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางคำกล่าวหา และข้อสรุปทางเอกสารมากมาย ซึ่งเคยมีผู้ประเมินประมาณการณ์ถึงคำบรรยาย ว่าจะกลายเป็นเอกสารประกอบคำร่างข้อกล่าวหา ที่สำคัญในประวัติศาสตร์

มากมายนับล้านแผ่น

มากมายนับพันปากคำพยาน

ที่ต้องระดมเนื้อหาสาระของคดีความ

เพื่อสรุปรวบยอด ถึงเรื่องราวคำกล่าวหาว่า คุณทักษิณ ชินวัตร ครอบครัว และญาติพี่น้องได้กระทำความผิดใดบ้าง สำหรับผมแล้ว ผมไม่สนใจในรายละเอียดของคำกล่าวหา แต่ผมสนใจว่า สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการพิสูจน์อย่างถูกต้องชอบธรรม และอยู่ในกระบวนการยุติธรรม

 

 

สำหรับความรุนแรงซึ่งต่อเนื่องเชื่อมโยง

ซึ่งคนไทยวันนี้แตกหน่อเป็นฝักฝ่าย

แบ่งแยกจากพูดคุยสู่ถกเถียง

จนรุนแรงสู่การทุบตีด่าทอ และใช้กำลังเข้าทำร้ายทำลาย กระทั่งพร้อมจะเข่นฆ่ากันเอง ระหว่างความคิดเห็นอันแตกต่าง สำหรับความจริงที่วันนี้เราคนไทยได้มีโอกาสแลเห็น ผมไม่เคยเห็นด้วยเลย กับการยุยงส่งเสริมให้เกิดการด่าทอฆ่าฟัน สำหรับสังคมแห่งอำนาจในบ้านเรา

เช่นเดียว

กับข้อความคำกล่าวหา

ที่สมควรได้รับการพิสูจน์มากกว่า

มากกว่าจะมากล่าวก่นด่าประณาม หรือกดดันให้เกิดความเกลียดชัง เคียดแค้นชิงชัง และสร้างปัญหาในความเจ็บปวด จนพร้อมจะยุยงส่งเสริมให้คนไทยระบายออก บนความคิดเห็นอันแตกต่างด้วยความรุนแรง หรือด้วยความเชื่อว่า คราบเลือดของคนไทยจะยุติปัญหาได้

ไม่ใช่อย่างแน่นอนสำหรับตัวตั้ง

เพียงเพื่อบอกถึงคุณทักษิณ

ว่ากระทำผิดหรือถูก

ไม่ใช่อย่างแน่นอน สำหรับคำถามครอบจักรวาล และความเจ็บปวดเคียดแค้นชิงชัง กระทั่งความไร้ประสิทธิภาพ ที่ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาความสงสัย จนไปสู่คำถาม และนำไปสู่การโน้มน้าว ปลุกระดม หรือสร้างทฤษฎีสมคบคิดให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองไทยของเรายามนี้

แม้ผมไม่ไว้ใจ

แต่ผมก็ไม่ปรารถนาให้ใคร

มาก่นด่าประณามใครโดยไร้เหตุผล

เท่ากับการยุยงให้เกิดความรุนแรง ไม่ว่าฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายต่อต้าน ฝ่ายรักชอบหรือฝ่ายชิงชัง ไม่ใช่อย่างแน่นอนสำหรับความแตกต่าง ที่คนไทยต้องช่วยกันประคับประคองไม่ให้เกินเลย หรือหากใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกินเลย ก็จำต้องถูกตั้งคำถามต่อสิ่งที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ในท่ามกลางความไม่ไว้วางใจ และความซ่อนเร้นซึ่งฝังแน่นในใจ

ยิ่งสถานการณ์ยามนี้แตกหน่อบานปลาย

ผุดความรุนแรงเป็นดอกเห็ด

ให้คนไทยช้ำใจเล่น

กับผลประโยชน์ที่ทับซ้อน และการนำพาเรื่องราวไปสู่ปมใหม่ใหม่อยู่เสมอ ในเมื่อคำถามเก่า และข้อกล่าวหา ยังไม่ได้รับการพิสูจน์และคลี่คลาย ด้วยการเปิดเผย ด้วยการพิสูจน์ทราบ และการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม แต่ปัญหาหลายสิ่งอย่าง และผู้เล่นจำนวนมากมายกลับเพิ่มเติม

สำหรับคำทับซ้อน

ที่ไม่ใช่มีเพียงคำกล่าวหา

แต่กลายเป็นมายาคติในสังคมไทย

ระหว่างความรัก และ ความชัง หรือกระทั่งคำว่า ชอบ หรือ ไม่ชอบ ที่แบ่งแยกเราจากความรู้สึคนึกคิด และเหตุผลหลักการ ให้กลายเป็นความรุนแรงฝังลึก ฝังแน่นต่อเนื่องจนพร้อมจะเผชิญหน้ากันเอง ด้วยคำง่ายง่ายแต่ความหมายร้าวลึกว่า กูไม่กลัวมึง ในยามบ้านเมืองเผชิญสิ่วขวาน สำหรับคำตอบโมงยามนี้ ที่ผมเห็น

ไม่ใช่เพียงว่า คุณทักษิณผิดหรือไม่ผิด

แต่เป็นคำถามโดยส่วนตัว

ว่าสังคมไทยของเรา ไม่มีกลไกสำคัญใดเลย

ที่จะสามารถระงับยับยั้งความขัดแย้งรุนแรงในสังคมได้

 

 

หมายเลขบันทึก: 226292เขียนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2008 08:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 03:40 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

สวัสดีค่ะคุณ kati

สบายดีนะคะ มาอ่าน มุมมอง ดีๆ

ของ นักเขียน คารม คมคาย ไร้นาม ท่านนนี้ ค่ะ

..

"ถึงเรื่องราวคำกล่าวหาว่า คุณทักษิณ ชินวัตร ครอบครัว และญาติพี่น้องได้กระทำความผิดใดบ้าง สำหรับผมแล้ว ผมไม่สนใจในรายละเอียดของคำกล่าวหา แต่ผมสนใจว่า สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการพิสูจน์อย่างถูกต้องชอบธรรม และอยู่ในกระบวนการยุติธรรม"

เช่นกันค่ะ ตั้งหน้าตั้งหน้า นับวัน นับคืน

รอ การพิสูจน์ ...

รอ การพิพากษา

รอ การสะสาง

รอ การเปลี่ยนแปลง

รอ การปรับปรุง

รอ การปรับ ...

...

ไม่ว่าใครก็ไม่มีกล่าวหาใครผู้ใดแบบเลื่อนลอย เช่นที่จะต้องป่าวประกาศให้เกิดความเสียหาย แม้ผมจะมีคำถามในตัวตน ผลงาน และวิธีการบางประการของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้ ทั้งในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีการแก้ไขกฎระเบียบ คำบัญญัติข้อกฎหมาย เพื่อเอื้อต่อผลประโยชน์ของกลุ่มทุน เครือข่าย และพวกพ้อง หรือกระทั่งผลประโยชน์เกี่ยวเนื่อง

...

รอ วัน บันทึก ประวัติศาสตร์ เช่นกัน

ขอบคุณค่ะ

สักวันทุกคนคงรู้ว่าใครผิดใครถูกครับ

รอให้ประเทศไทยสงบสุขค่ะ

รอผลของกรรม ใครทำกรรมใด ย่อมได้รับผลของกรรม

รอ...............

เห็นดังนั้นเช่นกันครับ ... หากไม่ศรัทธาและเชื่อถือกระบวนการยุติธรรมแล้วไซร้ บ้านเมืองไม่ต่างไปจากเพื่อนบ้านที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันอย่างแน่แท้

ขอบคุณครับ :)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี