ห้องสมุดออนไลน์


ห้องสมุดออนไลน์

E-LIB  ห้องสมุดออนไลน์

 

   สำหรับ E-LIB  ที่ใครๆก็คงพอจะรู้ว่าห้องสมุดออนไลน์  เป็นเสมือนห้องสมุดโลกเลยก็ว่าได้เพราะ  สามารถให้เราได้เข้าไปศึกษาค้นคว้าสิ่งที่อยากรู้ ได้มากมาย สะดวก รวดเร็ว  เป็นเหมือนห้องสมุด ที่เราเคยรู้จักทุกอย่างแต่สิ่งทีเพิ่มเข้ามาก็คือการนำเอาเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มความสะดวก  หรือ เหมาะสำหรับยุคโลกาภิวัตน์นี้เป็นอย่างดี ซึ่งตอนนี้ห้องสมุดออนไลน์ก็มีอยู่มากมาย ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเพื่อสำหรับท่านที่ต้องการจะเข้าไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่างๆ  ขอยกตัวอย่าง ห้องสมุดออนไลน์ เช่น  

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        นำเสนอรายชื่อหนังสือใหม่ วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์            ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิกฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ฯลฯ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ แนะนำบริการของห้องสมุด แจ้งข่าวสาร รายชื่อหนังสือใหม่

ศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ ฐานข้อมูลท้องถิ่น แนะนำหนังสือใหม่ๆ บริการอื่นๆ ของห้องสมุด และระเบียบการใช้ห้องสมุด

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แนะนำข้อมูลทั่วไปของสำนักบรรณสารฯ บริการสืบค้นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดสิ่งพิมพ์ธนาคารโลก ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ รายชื่อวารสารที่ให้บริการและสามารถค้นหาบทความวารสารได้จากดรรชนีวารสาร

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
แหล่งข้อมูลต่างๆ อาทิ หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เทปประกอบชุดวิชา VDO บริการข้อมูล ฐานข้อมูล สืบค้นข้อมูลออนไลน์ และข่าวสารกิจกรรมของห้องสมุด

สำนักวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนะนำบริการต่างๆ ในสำนักวิทยบริการ ได้แก่บริการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดฐานข้อมูล เพื่อการค้นคว้าวิจัย ฐานข้อมูลสื่อผสม ข่าววารสาร หนังสือพิมพ์ และบริการอื่นๆ

ที่มา  :  usanee oh phoomphant   [  http://gotoknow.org/blog/spn/136360]  2550

e-learning  คืออะไร  

คือ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเลิร์นนิ่ง  หมายถึงการเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ  อาทิ การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้บนเว็บ   ห้องเรียนเสมือนจริง  และความร่วมมือดิจิตอล   โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทุกประเภท  อาทิเช่น  อินเตอร์เน็ต    เอ็กซ์ทราเน็ต  การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม  แถบบันทึกเสียงและวีดีทัศน์  โทรทัศน์ที่สามารถโต้ตอบกันได้  และซีดีรอม  

เกรียงศักดิ์    เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544)

ความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning  )

1.       มีความยืดหยุ่นและสะดวก

2.       สามารถเข้าถึงได้ง่าย

3.       ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ง่าย

4.       ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง

สรุป  การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  จึงเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบสูง  ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  และ ต้องฝึกค้นคว้าบ่อย ๆ จึงจะทำให้เกิดทักษะในการสืบค้นได้ดีขึ้น    ส่วนครูผู้สอน  การสอนแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก และเกิดทักษะและความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

อ้างอิง

ประกอบ  ใจมั่น “หน่วยย่อยที่2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการศึกษาแบบออนไลน์ “

  usanee oh phoomphant   [  http://gotoknow.org/blog/spn/136360]  2550

 

 

หมายเลขบันทึก: 226272เขียนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2008 22:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มิถุนายน 2012 16:14 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

แวะมาอ่าน

ขอบคุณค่ะ

มีความสุขในทุกๆวัน นะคะ

  • สวัสดีจ้า
  • ขอให้สนุกกับการอ่านนะคะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี