วันนี้ได้ทำการติดตั้ง  mambo บน windows

- ตั้องทำการติดตั้ง Appserv ก่อน สามารถหา Download ได้จาก 

- แล้วไปดาวน์โหลด mambo ที่

- นำมาใส่ไว้ใน  Appserv/www/mambo แล้วทำการแตก file

- ทำการปรับแต่ง  mambo ต่อ ตามเอกสาร

- แนะนำ web ที่มีรายละเอียดการติดตั้ง mambo บน windows