ทำการ์ตูนปักเป้าเคลื่อนไหวได้แล้ว ดูที่นี่ค่ะ http://www.gotoknow.org/file/somtragoon/pugpao-koi.swf