1.  อัตราการปล่อยปลาดุกบิ๊กอุยลงเลี้ยง หลังจากที่ปรับสภาพน้ำเรียบร้อยแล้ว สังเกตจากน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเป็นสีเขียวแสดงว่าเกิดแพลงตอนซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติของปลาดุกบิ๊กอุย ใช้มือคล้ำดูที่พลาสติกในบ่อน้ำรอบๆ มีตะไคร้น้ำเกิดเกาะตามพลาสติกหรือยัง ถ้าเกิดแล้วเตรียมลูกปลาดุกบิ๊กอุยที่มีขนาด 5-7 เซนติเมตร ปล่อยลงเลี้ยงในบ่อเนื้อที่ 1 ตารางเมตร ปล่อยปลาประมาณ 70 ตัว การปล่อยลูกปลาให้แช่ถุงลูกปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อไว้ในบ่อประมาณ 30 นาที เพื่อให้ลูกปลาในถุงปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิของน้ำในบ่อแล้วค่อยๆ เปิดปากถุงให้น้ำในบ่อเข้าไปในถุง แล้วปล่อยให้ลูกปลาวิ่งออกจากถุงลงในบ่อช้าๆ เวลาที่เหมาะที่สุดในการปล่อยลูกปลา คือ ตอนเช้าและตอนเย็น เพราะอุณหภูมิความร้อนเย็นของน้ำกำลังพอเหมาะ  (สรรค์  นาตะสุวรรณ. 2543 : 20)

2.  อาหารและการให้อาหารปลาดุกบิ๊กอุย การให้อาหารลูกปลาที่ปล่อยใหม่ควรให้หลังจากปล่อยแล้วประมาณ 6-12 ชั่วโมง ปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาจำพวกกินสัตว์ อาหารจึงเป็นพวกแมลงต่างๆ ปลวก ลูกปลา ไรน้ำ ลูกกุ้ง ลูกปลา หรือเนื้อสัตว์ต่างๆ  เช่น  เศษเนื้อวัว  ควาย  ปลา  ไส้ไก่  ไส้เป็ด  เลือด และอื่นๆ อาหารจำพวกเนื้อสัตว์จะต้องนำมาสับจนละเอียดก่อนนำไปให้ปลากิน  ส่วนเนื้อปลาควรนำไปต้มให้สุกเสียก่อน ข้อควรระวังในการให้อาหารจำพวกเนื้อสัตว์แก่ปลาในบ่อเลี้ยง  คือ  อย่าให้อาหารมากเกินขนาดจะทำให้ปลาตายได้  เนื่องจากอาหารย่อยไม่ทัน และปลาดุกบิ๊กอุยเป็นปลาที่ชอบกินอาหารใหม่  ถึงแม้ว่าอิ่มแล้วถ้ามีอาหารใหม่ให้กินจะสำรอกอาหารเก่าทิ้งและกินอาหารใหม่  ทำให้อาหารที่เหลือเน่าเหม็น  ส่งผลให้น้ำเน่าเสียได้ง่าย  (กรมประมง.  2544 : 16)

                การให้อาหารลูกปลาดุกบิ๊กอุยควรให้วันละประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักของตัวปลาที่เลี้ยงทั้งหมด แต่ควรสังเกตดูว่าอาหารที่ให้แต่ละครั้งควรให้ในปริมาณที่ปลากินได้หมดช่วงเวลา 30-60 นาที

                สำหรับผู้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยที่ยังไม่ชำนาญ ควรเลี้ยงโดยการให้อาหารสำเร็จรูป เพราะควบคุมปริมาณอาหารได้ง่ายแต่ต้นทุนค่าอาหารค่อนข้างสูง การให้อาหารแต่ละครั้ง  ควรเป็นที่เฉพาะและให้เป็นเวลา  เพื่อฝึกให้ปลารู้จักสถานที่และเวลาในการกินอาหาร  การกินอาหารของปลาจะได้ทั่วถึง

                3.  การเปลี่ยนถ่ายน้ำ การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อขนาดเล็กปูด้วยพลาสติก  การเปลี่ยนถ่ายน้ำทำได้ไม่ยุ่งยาก  เนื่องจากใช้จุลินทรีย์อีเอ็มช่วยในการปรับสภาพไม่ให้เน่าเสีย ซึ่งกระทำได้โดยตักน้ำในบ่อออกประมาณ 20 ถังต่อสัปดาห์ และใช้จุลินทรีย์อีเอ็มประมาณ 3 ช้อนโต๊ะ (30 ซีซี) กับกากน้ำตาล 6 ช้อนโต๊ะ (60 ซีซี) ผสมกับน้ำ 5 ลิตร คนให้เข้ากันจนกระทั่งน้ำเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วจึงค่อยๆ เทลงในบ่อเลี้ยงปลา  การเปลี่ยนถ่ายน้ำควรทำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (มูลนิธิบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยกิจกรรมทางศาสนา. 2541 : 39)

                4.  การป้องกันโรค  การเกิดโรคของปลาดุกเลี้ยงมักจะเกิดจากคุณภาพของน้ำในบ่อเลี้ยงปลาดุกไม่ดี ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุการให้อาหารปลามากเกินไปจนอาหารเหลือและเน่าเสีย เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้โดยหมั่นสังเกตดูปลาหยุดกินอาหารจะต้องหยุดให้อาหารทันที

เพราะปลาดุกบิ๊กอุยมีนิสัยชอบกินอาหารที่ให้ใหม่  ถึงแม้จะกินอาหารอิ่มแล้วแต่ถ้าให้อาหารใหม่อีกก็จะคายหรือสำรอกอาหารเก่าทิ้ง  แล้วกินอาหารใหม่ได้อีกเป็นสาเหตุทำให้น้ำในบ่อเน่าเสียได้

                5.  โรคของปลาดุกบิ๊กอุย ในกรณีที่มีการป้องกันที่ดีแล้ว แต่ปลาก็ยังป่วยเป็นโรคซึ่งมักแสดงให้เห็นอาการของโรคเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

                   5.1  อาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย จะมีการตกเลือด มีแผลตามลำตัวและครีบ ครีบกร่อน ตาขุ่น หนวดหงิก กกหูบวม ท้องบวม มีน้ำในช่องท้อง กินอาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหาร ลอยตัว

                   5.2  อาการปรสิตเข้าเกาะตามตัวปลาดุกบิ๊กอุย จะมีเมือกมาก มีแผลตามลำตัว ตกเลือด ครีบเปื่อย จุดสีขาวตามลำตัวมีสีซีดหรือสีเข้มผิดปกติ เหงือกซีด ว่ายน้ำทุรนทุราย ควงสว่าน หรือไม่ตรงทิศทาง

                   5.3  อาการจากอาหารมีคุณภาพไม่เหมาะสม คือ ขาดวิตามินซี กะโหลกจะร้าว บริเวณใต้คางจะมีการตกเลือด ตัวคด กินอาหารน้อยลง ถ้าขาดวิตามินบีปลาจะว่ายน้ำตัวเกร็งและชักกระตุก

                   5.4  อาการจากคุณภาพของน้ำในบ่อไม่ดี ปลาจะว่ายน้ำขึ้นลงเร็วกว่าปกติ ลอยหัว ครีบกร่อนเปื่อย หนวดหงิก เหงือกซีดและบวม ลำตังซีด ไม่กินอาหาร ท้องบวม มีแผลตามตัว

                อนึ่ง  ในการรักษาโรคของปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยง ควรจะได้พิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเลือกใช้ยาหรือสารเคมี สาเหตุของโรค ระยะรักษา ค่าใช้จ่ายในการรักษา

 

วงรี: การจับปลาดุกบิ๊กอุยจำหน่าย   

 


                ปลาดุกบิ๊กอุยที่นำไปจำหน่ายควรเป็นปลาตัวโต มีน้ำหนักประมาณ 200 300 กรัมต่อตัว ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 45 60 วัน แล้วแต่ประเภทของอาหารและจำนวนการให้อาหาร วิธีการจับ

กล่องข้อความ:  ปลาดุกบิ๊กอุยไปจำหน่ายที่สะดวกที่สุด  คือ  การระบายน้ำออกหรือตักน้ำออกจากบ่อให้ปริมาณน้ำในบ่อเหลือน้อยที่สุด ใช้สวิง  อวน  หรือแห จับตามความสะดวก เพราะปลาดุกบิ๊กอุยที่เลี้ยงในบ่อขนาดเล็กปูด้วยพลาสติกจะมีนิสัยที่เชื่องช้าไม่ค่อยกระโดด แม้แต่เวลาฝนตกน้ำไหลลงบ่อมันก็ไม่หนีไปจากบ่อ