ความเห็น 2055464

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติกขนาดเล็กปูด้วยพลาสติก

กลาง เหมย เนม
IP: xxx.53.95.215
เขียนเมื่อ 

พวกหนูดีใจมากที่ใด้อ่านเรื่องปลาดุกของคุณครูแล้ว ดีใจมาก ตื่นเต้นมาก ใด้ความรู้มากมาย ขอบคุณมากๆที่คุณครูสอนพวกหนู

เด็กหญิง ณัฐธิดา ใยทอง เลขที่ 23

เด็กชาย ศุภกร พลศรี เลขที่ 5

เด็กหญิง ปณิชา คชพรม เลขที่ 15

เด็กหญิง พิไลราช ทาโพนทัน เลขที่ 17

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี ตําบลหนองฮี อําเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด