ความเห็น 2044825

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติกขนาดเล็กปูด้วยพลาสติก

เบนซ์ แต พร
IP: xxx.26.230.42
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วครับ อ่านแล้วค่ะ เป็นเรื่องที่ดีมาก ขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ด.ช.ธวัชชัย ศร๊สังข์

ด.ญ.ฉัตรสุดา แสงอ่อนตา

ด.ญ.มติมาพร แสนปาง

ชั้นประถมศึกษาป๊ที่ 4

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี

ตําบล หนองฮี อําเภอ หนองฮี จังหวัด ร้อยเอ็ด