มาตรฐานอุดมศึกษา(๒)

JJ
คุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานที่ ๒

 คุณภาพบัณฑิต

 เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ในการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง

 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 มีทักษะทางสังคม และ ทักษะทางอาชีพในฐานะนักวิชาการ "ชั้นสูง" มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีของสังคม " ไทย และสังคมโลก"

 ตัวบ่งชี้

 ๒.๑ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน " ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา"

 ๒.๒ ระดับความสามารถในการสร้างงาน และ/หรือ ระดับความพึงพอใจของ นายจ้าง และ ผู้ใช้บัณฑิต

 ๒.๓ และ ๒.๔ บทความที่ตีพิมพ์ ของ ป.โท และ ป.เอก

 ๒.๕ ร้อยละของนักศึกษา หรือ ศิษย์เก่า ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ฯลฯ ในรอบ ๓ ปี  ที่ผ่านมา

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#university#การประกันคุณภาพภายใน

หมายเลขบันทึก: 22439, เขียน: 03 Apr 2006 @ 23:30 (), แก้ไข: 12 May 2013 @ 09:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)