มาตรฐานอุดมศึกษา(๒)

  ติดต่อ

  คุณภาพบัณฑิต  

มาตรฐานที่ ๒

 คุณภาพบัณฑิต

 เป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ในการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเอง

 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 มีทักษะทางสังคม และ ทักษะทางอาชีพในฐานะนักวิชาการ "ชั้นสูง" มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีของสังคม " ไทย และสังคมโลก"

 ตัวบ่งชี้

 ๒.๑ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งาน " ตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา"

 ๒.๒ ระดับความสามารถในการสร้างงาน และ/หรือ ระดับความพึงพอใจของ นายจ้าง และ ผู้ใช้บัณฑิต

 ๒.๓ และ ๒.๔ บทความที่ตีพิมพ์ ของ ป.โท และ ป.เอก

 ๒.๕ ร้อยละของนักศึกษา หรือ ศิษย์เก่า ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ฯลฯ ในรอบ ๓ ปี  ที่ผ่านมา

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 22439, เขียน: , แก้ไข, 2013-05-12 09:06:28+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #university#การประกันคุณภาพภายใน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)