เตาเผาขยะ

 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกไปทำงานรับใช้ประเทศชาติอยู่หลายส่วนในประเทศไทย พันเอกนายแพทย์ เมธี บุญรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำทีมงานศูนย์บริการวิชาการ เยี่ยมชม "เตาเผาขยะ รุ่นใหม่" ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใช้อุณหภูมิได้ถึง ๑๒๐๐ องศา ซึ่งจะสามารถ "ทำลายขยะ ติดเชื้อ" ในโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

 ทางโรงพยาบาลเผาขยะติดเชื้อเพียงอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง ดังนั้นเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  JJ เสนอว่า โรงพยาบาลใกล้เคียงน่าจะขอ "ใช้บริการ เพื่อกำจัด ขยะติดเชื้อ" โดยติดต่อกับท่าน ผอ. คุณหมอเมธี ได้โดยตรงครับ

JJ