โรงเรียนบางบัวทอง...อีกหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ ของ สพท.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนหลายโรง ในประเทศไทย ต้องอาศัยการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน หลังจากนั้นก็ได้รับค่านิยมจากผู้ปกครองและนักเรียน แต่โรงเรียนแห่งนี้ กลับตรงกันข้าม สามารถสร้างคุณภาพและค่านิยมให้ตนเองได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ และทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ภูมิใจในชื่อ “บางบัวทอง”

 ตั้งใจจะเขียนถึงโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มาเป็นแรมเดือน แต่เพิ่งมีโอกาสในวันนี้....โรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้น ม.1-ม.6 ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบัน มี นักเรียนประมาณ 3,000 คน   ผอ.เกษียร  มีแต้ม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ หลายครั้ง  ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 เป็นการไปร่วมประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2  ที่ขอใช้ห้องประชุมของโรงเรียนบางบัวทอง เป็นสถานที่ประชุม

หากใครไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้ เมื่อ 2 ปี ไปแล้ว กับไปเยี่ยม ณ วันนี้ ท่านจะแปลกใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นพัฒนาการของโรงเรียนแบบก้าวกระโดด ผมจะชี้ให้ท่านเห็นตัวอย่างพัฒนาการที่สำคัญ ของโรงเรียนแห่งนี้ สิ่งแรกสุดคือ บรรยากาศกายภาพ ท่านจะพบบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม ภายใต้พื้นที่โรงเรียนที่มีไม่มากนัก แต่จัดบรรยากาศได้แบบลงตัว  ต่อมา ขณะที่ท่านเดินผ่านนักเรียน ท่านจะเห็นนักเรียนที่น่าตาสดใส  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส มีมารยาท มีน้ำใจ(พร้อมที่จะช่วยท่าน หากท่านมีปัญหา) 

ในด้านคุณภาพการจัดการศึกษา จากการสอบถามถึง บรรยากาศการเรียนการสอนจากผู้เกี่ยวข้อง และการสังเกตของผมเอง ในขณะเดินผ่านห้องเรียน ผมคิดว่าโรงเรียนแห่งนี้ มีพัฒนาการที่สูงมากในเรื่องความมุ่งมั่น จริงจังของครูผู้สอน และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระยะ 2 ปี ที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  ที่สำคัญยิ่งคือ ณ วันนี้ ค่านิยมของผู้ปกครองและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เปลี่ยนไปจากอดีตแบบสิ้นเชิง อัตราการสมัครเข้าเรียนชั้น ม. 1 มีอัตราแข่งขันสูงมากขึ้นเป็นลำดับ จนเชื่อว่า ในปีต่อไป อัตราการแข่งขันเพื่อแย่งที่นั่งเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ จะสูงมากขึ้นเป็นเท่าตัว

สิ่งที่น่าชื่นชมประการหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ คือ การที่โรงเรียนเน้นการสร้างให้เด็กมีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ด้วยกิจกรรมพัฒนาชุมชนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่ผ่านรายวิชา และผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผมเชื่อว่า ในเร็ววันนี้ โรงเรียนแห่งนี้น่าจะเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการพัฒนาให้เด็กมีจิตสาธารณะ สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น ๆได้

พัฒนาการและความสำเร็จของโรงเรียนบางบัวทอง เป็นพัฒนาการที่ผมเห็นว่า แปลก แตกต่างจากโรงเรียนจำนวนมาก ที่พบว่าหลาย ๆ โรงเรียนในประเทศไทย ต้องอาศัยการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน หลังจากนั้นก็ได้รับค่านิยมจากผู้ปกครองและนักเรียน  แต่โรงเรียนแห่งนี้ กลับตรงกันข้าม  สามารถสร้างค่านิยมให้ตนเองได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อและทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ภูมิใจในชื่อ “บางบัวทอง”

ภายใต้ความสำเร็จของโรงเรียนบางบัวทอง ผมขอชื่นชมในความตั้งใจจริงของ ผอ.เกษียร มีแต้ม  คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์  กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และที่ลืมไม่ได้ คือ เทศบาลเมืองบางบัวทองซึ่งจากข้อมูล พบว่า ได้สนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างมาก ในด้านงบประมาณ มาอย่างต่อเนื่อง จนมีส่วนสำคัญทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ ณ วันนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนคุณภาพ องค์กรคุณภาพ และ คนคุณภาพความเห็น (68)

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชม ร.ร.คุณภาพค่ะ หากมีโอกาสคงได้ไปศึกษาดูงาน แต่ ขนาด ร.ร.ต่างกันอักโขอยู่ค่ะ..อยากเห็นภาพ ร.ร.น่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 

- สวัสดีค่ะ

- โรงเรียนของ Tiya อยู่ตรงข้าม ทางเข้าร.ร.บางบัวทองค่ะ

- สมัยก่อนที่นี่ ( ร.ร.โสตนนท์) เคยเป็นสถานที่ของโรงเรียนบางบัวทอง ด้วยค่ะ

- มาชื่นชมด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชม โรงเรียนนี้ครับ ...

จาก ... ผู้สร้างสถานการณ์ทางการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะดร.สุพักตร์

  • แวะมาเยี่ยมเยียน..ติดตามข่าวคราวของอาจารย์ค่ะ
  • ขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำโรงเรียนดีๆให้ได้ศึกษา
  • ชื่นชมที่โรงเรียนมีจุดเน้นการพัฒนาเด็กให้มีจิตสาธารณะ..เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากที่สุด...หากโรงเรียนส่วนใหญ่ทำได้แบบนี้โดยไม่มีการสร้างภาพคงจะดีมากๆนะคะ..สังคมคงดีขึ้นเพราะจะมีการเอื้ออาทรกันมากขึ้น
  • โชคดีมีความสุขทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์
เด็ก บท.
IP: xxx.121.58.45
เขียนเมื่อ 

ดีใจนะคะที่ท่านชื่นชมโรงเรียนบางบัวทอง

หนูก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนอยู่ใน ร.ร. บางบัวทองค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ....^o^

เด็ก บท.

  • โรงเรียนนี้ เป็นโรงเรียนหนึ่งที่พวกเราควรภูมิใจนะครับ
  • ในการทดลองนำร่องใช้หลักสูตรใหม่ ในปี 2552 นี้ กิจกรรมหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญ คือ นักเรียนต้องทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ม.ต้น คนละ 15 ชั่วโมง ต่อปี  ม.ปลาย 20 ชั่วโมง ต่อ ปี  ...สำหรับโรงเรียนบางบัวทอง น่าจะโดดเด่นในเรื่องนี้ เพราะได้ส่งเสริมเรื่องจิตสาธารณะมาโดยตลอด หรือทำมานานแล้ว
  • อาจารย์คิดว่า หนูเองในฐานะนักเรียน บท.นอกจากควรภูมิใจในโรงเรียนแล้ว ควรร่วมมือ เร่งรัดพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศให้ได้ในเร็ววัน นะครับ
ด.ช สรศักดิ์ พงษ์สุทธิโสภา
IP: xxx.122.253.220
เขียนเมื่อ 

อยากสมัคเรียน ตอนนี้ ทันไม ครับ

ผมไม่มีที่เรียน นะ ผมขอร้อง

ผมไม่รู้จะทำอย่างไงดี

ผมอยากเรียนหนัง

แต่หาที่เรียนไม่ได้

โปรดติดต่อมาที่ ผม

ด้วยนะครับ

สุรศักดิ์ 084-0805-173

โปรดติดต่อม่หาด้วยผมไม่มี่ที่เรียน

และไม่อยากเรียนปีหน้า

ไม่อยากเป็นเด้กโค่ง

------ขอร้อง-----

ด้วยครับ

IP: xxx.121.63.146
เขียนเมื่อ 

ค่ะ!!

หนูจะพยายามทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะคะ

ตอนนี้หนูอยู่ 2/1 ค่ะ

จะพยายามเรียนให้เก่งๆ เพื่อจะได้สร้างชื่อเสียงให้ ร.ร. ค่ะ

เพราะยังไง ก้อเป็นสถานที่ๆให้การศึกษาแล้วปลูกผังสิ่งดีๆให้หนูค่ะ

รัก บท. รักความเป็นม่วง-เหลือง

.......................................................

เด็ก บท.
IP: xxx.121.63.146
เขียนเมื่อ 

ข้อความข้างบนจาก เด็ก บท.

IP: xxx.121.234.57
เขียนเมื่อ 

หนูเป็นเด็กคนหนึ่งที่ได้รับความรู้จากโรงเรียนบางบัวทองตอนนี้หนูจบแล้วค่ะ หนูภมูใจมากค่ะที่จบมาจากโรงเรียนบางบัวทองเพราะโรงเรียนบางบัวทองสอนอะไรให้พวกเรามากมายเลยเมื่อก่อนนี้มีอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีคนทุกคนก็จะคิดว่าเป็นเด็กบ.ท ทำทั้งๆที่ไม่ใช้เลยค่ะตอนนี้ไม่เป็นอย่างนันแล้วค่ะ ปากคนว่าไม่เท่าตาเห็นหรอกค่ะตอนนี้บ.ท ไม่ใช้อย่างนั้นแล้วนะค่ะ จากเด็กที่รักสถานบันโรงเรียนบางบัวทอง

เด็ก บ.ท 46 G.ใบหยก46wy
IP: xxx.121.68.178
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะชาวบางบัวทองทุกท่านดิฉันอดีตเคยเป็นนักเรียนที่โรงเรียนนี้เข้าศึกษาตั้งแต่ พ.ศ.2546จบการศึกษาชั้น ม.3ปีพ.ศ.2548  คิดถึง อาจารย์  ไมตรี   ปานปิ่น มากๆๆๆๆท่านเป็นอาจารย์ที่น่ารักของพวกเรารักท่านมากและอีกท่าน  รอง จรรยา  ปิ่นทองถึงท่าน2คนนี้จะดุมากแต่ว่าพวกเราก็รักและเคารพท่านมากตอนเรียนแก็งพวกเรามีนามว่า G.ใบหยก46wyเป็งแก็งที่แสบมากแต่ตอนนี้ไม่ได้กลับไปเยี่ยมโรงเรียนนานแล้วได้ข่าวว่าโรงเรียนพัฒนาขึ้นมากก็เป็นที่น่าภูมิใจค่ะที่เคยได้เรียนโรงเรียนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่สอนพวกเรามากแต่ก่อนโรงเรียนบางบัวทองต้องตกเป็นขี้ปากของชาวตลาดบางบัวทองแต่ตอนนี้เป็นที่น่าชื่นชมไปแล้วดีใจมากๆๆๆๆๆคิดถึงเพื่อนๆๆๆรุ่น46ทุกคนเลย  รักโรงเรียนบางบัวทองจ้า

ดร.สุพักตร์
IP: xxx.25.135.234
เขียนเมื่อ 

-น่าดีใจและภูมิใจสำหรับศิษย์เก่าบางบัวทองทุกคน

-เชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้จะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ ภายใต้ความร่วมมือของศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และชุมชน

พวกเรา ม.3/14
IP: xxx.133.139.148
เขียนเมื่อ 

ดิฉันขอเป็นตัวแทน ม.3/14 ที่จะพูดดังต่อไปนี้ว่าโรงเรียนบางบัวทองของเราได้พัฒนาขึ้นมาก โดยมีการสร้างตึกที่5ขึ้นมาเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีความรู้มากขึ้นในเรื่องวิชาการต่างๆ เช่น ไทย-คณิต-วิทย์-อังกฤษ-สังคม เป็นต้นไป...

แหละในบางครั้งห้องพิเศษ1-2-3เป็นบางคนก็เก่งบ้างคนก็ไม่เก่ง

ในบางทีห้องท้ายๆอย่างห้อง13-14ก็มีดีกว่าเป็นบางเรื่อง แต่เรื่องวิชาการอาจจะไม่เก่งบ้างแต่ก็พอไปได้ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องกิจกรรม เช่นเรื่องกีฬาล่ะก็เป็นที่1 ไม่เคยแพ้ใคร

แต่ถ้าแพ้แล้วพวกเราก็ต้องเคารพในการตัดสินของกรรมการ และที่สำคัญเวลาเล่นพวกเรามีน้ำใจนักกีฬาเสมอ

จาก พวกเราม.3/14 ค่ะ/ครับ

ดร.สุพักตร์
IP: xxx.25.151.182
เขียนเมื่อ 
  • ขอชื่นชมในความคิด และความภูมิใจในตนเองของนักเรียนห้อง ม.3/14 นะครับ
เด็ก บท. 2/1
IP: xxx.121.61.156
เขียนเมื่อ 

จะรอวันที่โรงเรียนบางบัวทองมีความโดดเด่น มีชื่อเสียงเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ

แล้วจะช่วยกันพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆค่ะ

**อยากเห็นโรงเรียนบางบัวทองเป็นโรงเรียนที่มีคนอยากเข้าเป็นอันดับต้นๆค่ะ

บ.ท.
IP: xxx.121.214.194
เขียนเมื่อ 

พรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วค่ะ

ศิษย์เก่า บท.
IP: xxx.9.184.186
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเชื่อว่าศิษย์เก่าบท.ทุกคนต้องภูมิใจที่ได้มีโอกาสศึกษาที่นี่ ความสำเร็จที่ดิฉันได้รับในวันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าไม่มีโรงเรียนบางบัวทอง...

วิว(กฤติกา)6/ 3 ปีที่แล้ว
IP: xxx.44.130.23
เขียนเมื่อ 

พวกเรา 6/3 ทุกคนดีใจและภุมิใจมากๆๆๆๆๆที่ได้เป็นลูกม่วง -เหลือง

และดีใจที่ได้ทำกิจกรรม สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนตลอดเวลาที่ผ่านมา

ถึงแม้พวกเราอาจเป็นห้องคิงค์ได้ไม่ดีเท่าที่อาจารย์หวังไว้

" แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราทำด้วยใจที่รักโรงเรียน"

และสิ่งสุดท้ายที่พวกเราอยากทำให้บางบัวทองภูมิใจคือ "การเข้าเรียนในมหาลัย"

และพวกเราก็ทำได้ สมาชิกในห้อง6/3 ได้เรียนในที่มหาลัยดังๆ คณะดีๆกันเกือบทั้งห้อง

ไม่แพ้โรงเรียนอื่น เช่น

จุฬาลงกรณ์ วิทย์กีฬา

เกษตรศาสตร์ ทุนเรียนฟรีจนจบดร. วิศวะ วิทยา ฯลฯ

ศิลปากร วิศวะปิโตร ฯลฯ

มหิดล วิศวะเครื่องกล

ราชมงคล วิศวะต่างๆ คอม

คณะวิทยาศาสตร์มหาลัย ต่างๆ

พระจอมเกล้าลาดกระบัง เทคโนเกษตร

พระจอมเกล้าธนบุรี กราฟฟิกดีไซน์

สวนดุสิต วิทย์อาหาร การโรงแรม

เรียนฟรีจนจบปริญญา ธุรกิจบัณฑิตย์

การบินพลเรือน

ฯลฯ

ถึงเพื่อนบางคนจะแอดไม่ติดแต่ก็ได้เรียนเอกชนที่ดีคณะที่ตั้งจะเรียน

บางคนก็ตั้งใจจะพยายามใหม่ในปีหน้าไม่ท้อ

"6/3 เราก็ไม่เคยทิ้งกัน"

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ทำให้มีวันนี้

ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่อยู่ข้างกันเสมอมา

ขอขอบคุณรุ่นน้องที่น่ารักทุกๆคน

ขอขอบคุณลุงยามที่น่ารักดูแลความปลอดภัยให้นักเรียน

ขอบคุณป้าที่โรงอาหารที่ทำอาหารอร่อยๆให้กิน

ขอขอบคุณลุงเยี่ยมที่โร ชีท ข้อสอบให้เรา

ขอขอบคุณนักกการที่ทำให้โรงเรียนสะอาด

ขอขอบคุณคุณลุงร้านถ่ายเอกสารที่ถ่ายเอกสารการบ้านให้เราลอก

ขอขอบคุณ ผอ.ที่พัฒนาโรงเรียนและที่เข้มงวดกับกฎระเบียบ(และยึดรองเท้าหนู 2คู่)

ขอขอบคุณลุงชูที่ซ่อมไฟให้(และแอบเอารองเท้าที่ผอ. ยึดมาให้หนู)

ขอขอบคุณโรงเรียนบางบัวทองที่ให้ความรู้ มิตรภาพ และประสบการณ์ชีวิตที่โรงเรียนไม่มี

และสุดท้ายนี้อยากให้ทุกคนรักโรงเรียนบางบัวทองอย่างที่พวกเรารัก

lek
IP: xxx.25.34.195
เขียนเมื่อ 

รู้สึกภูมิใจจัง

เคยเรียนที่นี่เมื่อสมัย10 กว่าปีมาแล้ว

ที่นี่ให้ความรู้มากมาย ตอนเรียนจบ ม. 3 ไปเรียนต่อ ปวช.ก็สามารถเรียนได้เหนือกว่า

คนอื่นในเรื่องของการเรียนบัญชีเพราะเคยเรียนสาขาธุรกิจที่นี่มาแล้ว พิมพ์ดีดก็โอเคกว่าคนอื่น ไปเรียน ปวช.ได้เป็นตัวแทนแข่งพิมพ์ดีด แข่งบัญชีทุกปีจนจบปวส.เลย

ดีใจจริงๆที่เคยเป็นศิษย์เก่าที่นี่ คิดถึงอาจารย์ฉวีวงศ์ ไกรเพ็ชร์มาก ท่านเป็นอาจารย์ที่ทุ่มแททุกอย่างเพื่อลูกศิษย์จริงๆ

ศิษย์เก่าบท.
IP: xxx.19.65.182
เขียนเมื่อ 

ดิฉันก็เป็นศิษย์เก่าบท.เหมือนกัน และเป็นม.ปลายรุ่นแรกที่ได้ย้ายเข้าไปเรียนที่บท.ที่ตั้งอยู่ปัจจุบันนี้.. ดิฉันและเพื่อนๆได้ช่วยกันปลูกต้นสนตรงทางเข้าโรงเรียน แต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่หรือเปล่า.ระลึกถึงอาจารย์ทุกท่านค่ะ ..แต่ไม่ทราบว่าเกษียณกันหรือยัง เช่นอ.วารุณี สอนคณิตศาสตร์ อ.สุรัชนี สอนอังกฤษ อ.ณ อัญชัน สอนอังกฤษ อ.ศุภนัย สอนสังคม อ.พนิตนาถ สอนภาษาไทย อ.บูรฉัตร สอนภาษาไทย สนุกมากๆ และอีกหลายท่านได้ย้ายไปสอนและบริหารงานที่ ร.ร.เตรียมอุดมบางใหญ่ ขอให้รุ่นน้องตั้งใจเรียนและรักโรงเรียนบางบัวทองช่วยกันสร้างชื่อเสียงที่ดีด้วยนะคะ

ศิษย์เก่าค่ะ
IP: xxx.9.49.89
เขียนเมื่อ 

เป็นศิษย์เก่าที่นี่ค่ะภูมิใจในเลือด บ.ท ที่ทำให้เราก้าวมาถึงจุดนี้ได้ ปัจจุบันศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชา ครุศาสตร์โยธา สาขาวิศวกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยความเป็นลูกม่วง-เหลือง ทำให้พวกเราทุกคน แข็งเเกร่งและอดทน ถึงแม้ชื่อโรงเรียนเราจะไม่เพราะพริ้งเหมือนโรงเรียนอื่นๆ แต่ในสายตาของลูก บ.ท ทุกคน บางบัวทอง เป็นชื่อที่เพราะที่สุด ขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่สั่งสมความรู้ มอบความรักความห่วงใยให้ลูกศิษย์ทุกคน 6/1 ปี50 จะเป็นยังงัยกันบ้าง สู้ๆนะสร้างชื่อเสียงให้ บางบัวทอง ของเรา อิอิ

ฝากถึงรุ่นน้องทุกคนด้วยนะคะ ขอให้น้องรักในความเป็นตัวตนของตัวเอง นึกถึงรากฐานความสำเร็จของตัวเองไว้เสมอ ไม่มีโรงเรียนแห่งนี้ก็ไม่มีพวกเรา ด้วยความเป็นครุศาสตร์ ลูกพระจอม สักวันเราคงได้มีโอกาส สอนคน ให้เป็นคน สักวัน

ด.ญ.ภัคจีรา จันทรโรจน์
IP: xxx.122.198.59
เขียนเมื่อ 

หนูเป็นนักเรียนโรงเรียนบางบัวทองค่ะ

ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชื่อชมโรงเรียนบางบัวทองเป็นอย่างมาก

และหนูก็เชื่อว่าโรงเรียนบางบัวทองนี้จะเป็นแบบนี้ไปตลอดไปค่ะ

...ขอบคุณค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ชาวโรงเรียนอุตรดิตถ์แวะเข้ามาชื่นชมคุณภาพของโรงเรียนบางบัวทองด้วยครับท่านดร.สุพักตร์

ทีมโรงเรียนอุตรดิตถ์(กลุ่มบริหารงบประมาณ) เคยไปเป็นลูกศิษย์ท่าน  ดร.สมคิด(ศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์)และทีมงานวิทยากรของท่าน (หลักสูตรการประเมินโครงการทั้ง 2 หลักสูตร) ที่มสธ.

ขณะนี้รูปเล่มการประเมิน (ทำแบบ 5 บท) เสร็จเรียบร้อยและส่งถึงเจ้าของงบประมาณที่มอบให้โรงเรียน (อ.บ.จ.อุตรดิตถ์)แล้ว ก็เป็นที่ถูกใจเจ้าของเงิน ที่ทีมงานประเมินแบบ 5 บท งบประมาณก็คงไหลมา เทมา เพราะส่วนใหญ่ให้งบมาแล้วไม่สนองตอบ หรือประเมินแบบ 2-3 แผ่น

ส่วนการประเมินทุกๆโครงการตามแผนปฎิบัติการ ประเมินตามกลยุทธ์ของโรงเรียนครับ (ทำแบบ 5 บท) ซึ่งดูแล้วก็ยกระดับการประเมินขึ้นมาจากแบบเดิมๆ

ขอขอบคุณในความรู้ที่มอบให้ครับ

ไลลา
IP: xxx.9.161.117
เขียนเมื่อ 

ห้องม.1/14น่ารักกันทุกคนเลย

โดยเฉพาะคนที่ชื่อ แบงค์อ่ะ

6/3 2552
IP: xxx.47.34.118
เขียนเมื่อ 

สวัสดีทุกคนค่ะ

หนูก็เป็นลูกม่วงเหลืองเช่นกัน

กำลังศึกษาในชั้นม.613/2552

หนูไม่รู้สึกอายเลย เวลาที่มีคนมาถามว่าบท.นี่รร.อะไรหรอ

ฉันกล้าตอบอย่างภูมิใจว่าโรงเรียนบางบัวทอง

ที่นี่ให้อะไรฉันได้มากกว่าที่ฉันคิดไว้

แล้วฉันคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกคนที่สอนให้พวกหนูได้ถึงขนาดนี้

ขอบอกตรงๆว่าท่านผอ.คนนี้เก่งมากค่ะ

hjhu
IP: xxx.143.52.30
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนนี้ดีมาก

นาย ชวลิต ดำเเดง
IP: xxx.143.61.90
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นนักเรียนคนหนึ่งของชาวม่วง-เหลืองที่ได้เข้ามาเรียนในรัวนี้เเละสร้างผมให้เป็นคนดีในสังคม ผมอยู่ห้อง3/4 กลุ่มการเรียนพลานามัยครับ เเละได้เป็นนักกีฬารงเรียนด้วยผมดีใจที่เข้ามาเรียนที่นี่สอนให้ผมเป็นคนดีต่อสังคม

แก๊ส ม. 5/9
IP: xxx.121.65.188
เขียนเมื่อ 

สวัส ดีเพื่อน บาง บัว ทอง ทุกคน

ลูกหลานบางบัวทอง
IP: xxx.121.205.6
เขียนเมื่อ 

ตามความเห็นที่ 2 คอนเฟริมค่ะ สมัยก่อน โรงเรียนบางบัวทองมีพื้นที่เยอะมากค่ะ ตั้งโรงเรียนทั้ง 2ฝั้ง

ดิฉันเป็นคนหนึงที่จบจากโรงเรียนบางบัวทองค่ะ จนตอนนี้เรียนจบปริญญาแล้ว แล้วคุณพ่อก็กำลังจะเกษียนในสิ้นเดือนแล้ว

โรงเรียนบางบัวทองมีดีกว่าที่คุณคิดค่ะ โรงเรียนเรามักจะถูกเปรียบเทียบกับ ต.พ.ญ และ ท.ศ.น

มาตลอด ว่าเด็กของเราไม่ดี โรงเรียนเราไม่ดี แต่ขอเถียงหัวชนฝาเลยค่ะ ถ้าโรงเรียนเราไม่ดีจริง คงไม่ส่งให้ลูกศิษท์หลายรุ่น

ประสพความสำเร็จจนทุกวันนี้หรอก จิงไหมค่ะ เอ็นติด มหาลัยมีเชื่อเสียงก็เยอะแยะค่ะ

ดิฉันภูมิใจค่ะที่ได้เป็นลูก หลาน โรงเรียนบางบัวทอง

เด็ก บท. 2/1
IP: xxx.121.61.233
เขียนเมื่อ 

ดีใจนะคะที่ทุกคนภูมิใจในโรงเรียนบางบัวทอง

หนูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังศึกษาอยู่ ร.ร. นี้

หนูภูมิในและดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาศึกษาใน รั้ว ม่วง-เหลือง

ตอนนี้จะได้ใช้ตึกใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วย...รัก บท.

เด็กรุ่น50
IP: xxx.120.15.214
เขียนเมื่อ 

ถ้า เพื่อนๆโรงเรียนบางบัวทองได้มาอ่านเช่นกันกับผม คงจะมีความภูมิใจในสถาบันของตัวเองยิ่งขี้นไป

ขอบคุณมากครับสำหรับคำชมของท่าน

เด็กรุ่น ปี 51
IP: xxx.121.69.114
เขียนเมื่อ 

จริงวุ้ย...บางบัวทองสุดยอดในเรื่องกีฬาอีกนะจะบอกให้

ม.4/4
IP: xxx.122.221.131
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับที่ ให้ความไว้วางใจในโรงเรียนของ พวกกระพม

กระพม ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ ในโรงเรียนบางบัวทอง

ซึ่งตอนแรก พมก็ไม่มั่นใจว่า โรงเรียนนี้จะดีหรือไม่

แต่พอ กระพมเข้ามาสัมผัส แล้ว ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดี แห่งหนึ่งเลยครับ

ม.2/1
IP: xxx.27.63.46
เขียนเมื่อ 

รักร.ร.บางบัวทองที่สุดเลยคร้า

น้ำมนต์
IP: xxx.174.35.125
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ เป็นโรงเรียนที่ดี มากๆสอนให้ทุกคนเป็นคนดี แล้วแต่ทางเดินใคร

แต่จะปลูกจิตสำนึกค่ะ ขอขอบคุณคุณครูทุกคนมากๆค่ะ

2/1 ปี 2552 เหมือนกันน๊า
IP: xxx.174.35.125
เขียนเมื่อ 

รู้สึกดีใจจริงๆนะเนี่ย ว่ามีคนชมบางบัวทองด้วย

โรงเรียนที่ดีจริงๆค่ะ ทุกคนมีจิตใต้สำนึก

ไม่ว่าจะมากจะน้อยก็มีจิตสำนึกค่ะ

รักโรงเรียน อ้างอิงถึง วิว(กฤติกา)6/ 3 ปีที่แล้ว ฮ่าๆ หนูขำมาก ลุงชูใจดีจริงๆค่ะ

เดี๋ยวนี้เรียกว่า ผ.อ แล้วล่ะค่ะ ลุงชูแกแต่งตัวดีเกิน ผ.อ ค่ะ ข้าวแกงยังอร่อย เหมือนเดิมค่ะ

แวะมาชิมข้าวแกงของป้าในโรงอาหารได้นะค่ะ อาคาร 5 จะเสร็จแล้วนะค่ะ

เดี๋ยวนี้การเรียนเข้มข้นมากๆค่ะ ห้องพิเศษเรียนกันเหงื่อตกเลยค่ะ เข้มจริงๆ

ไปแล้วนะค่ะ ขอขอบคุณ ที่ทำให้เราได้เป็น ลูก บท. รักโรงเรียนค่ะ

เสาวลักษณ์ สนามคำ(กระแต)
IP: xxx.26.129.85
เขียนเมื่อ 

เพื่อนๆที่เรียนบางบัวทองช่วยเข้ามาคุยกันหน่อยเราจบจากโรงเรียนบางบัวทองปี49 เราเป็นศิษย์เก่าที่นั่นว่างๆก็เข้ามาคุยกันได้เลยเราเคยเรียนอยู่ ม.3/12

กระแต
IP: xxx.26.129.85
เขียนเมื่อ 

เรากระแตเด็กเก่าโรงเรียนบางบัวทองเคยเรียนอยู่ ม.3/12 คิดถึงมิน นาง ยุ้ยและเพื่อนๆ ม.3/12 ทุกๆคนเลยว่างๆก็เข้ามาคุยกันได้นะที่ [email protected]

นพรัตน์
IP: xxx.11.125.113
เขียนเมื่อ 

ชื่นใจที่ได้อ่านบทความนี้ จบมายี่สิบกว่าปีแล้ว แต่ก็ยังจำบรรยากาศเก่าๆ ได้ จำได้ว่าเราเป็น ม.5 รุ่นแรกที่ย้ายไปเรียนที่เป็นที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งตอนนั้นมีเพียงตึกเดียว กับโรงอาหารซื่องเป็นที่เรียนลีลาศ และก็หอประชุมใหญ่ด้วย

แพน
IP: xxx.149.25.235
เขียนเมื่อ 

จบปี 36 คะ่ ดีใจมากคะ่ที่ได้เห็นว่ามีคนไว้วางใจในการศึกษาของสถาบันนี้ ที่ทำให้มีวันนี้ได้ หลังจากจบมาได้สอบเข้าเป็นพยาบาลทหารอากาศ้คะ่ ดีใจจัง ปัจจุบัน จะจบปริญญาโท 2 สาขา ปี 53 คะ่ และทำงานเป็นหัวหน้าแผนก สิ่งเริมต้นที่ทำให้เรามีวันนี้ รัก บางบัวทอง และคุณอาจารย์ ทุกท่านที่สั่งสอน

ลูกเกด
IP: xxx.24.73.126
เขียนเมื่อ 

เป็นศิษย์เก่าที่นี่เหมือนกัน บอกได้คำเดียวว่า " รักโรงเรียนบางบัวทอง" 18 ธค 52 นี้ มีงานโรงเรียนนะคะ

ปีนี้อ่า
IP: xxx.121.72.103
เขียนเมื่อ 

สุดยอด ๆๆ

รุ่นผมเอง ๆๆ

55 55 55

ธนวัฒน์ เฉยดิษฐ์
IP: xxx.164.142.162
เขียนเมื่อ 

ผมจบปี51 ร.รเป็นร.รที่ดีมีคุณนะภาพ

vichartonr
IP: xxx.172.58.154
เขียนเมื่อ 

ผมจบปี 21 ม.ศ. 5 รุ่นสุดท้าย ยังเรียนที่เดิมอยู่ ตอนนั้นยังไม่ย้ายโรงเรียน รู้สึกดีใจจริง และมีความภูมิใจในสถาบันของเรามาก

บุ๋ม
IP: xxx.122.214.45
เขียนเมื่อ 

ที่โรงเรียนมีน่ามีตาได้ถึงขนาดนี้ ต้องขอขอบพระคุณ ผ.อ. เกษียร จิงน่ะค่ะ ที่มีความมั่งใจในการพัฒนาโรงเรียนที่มีแต่ประวัติเสื่อมโสมจนได้เป็นโรงเรียนที่มีคนพูดถึงในด้านรดีขนาดนี้ ดิชั้นเป็นนักเรียนชั้นม.3/2 เป็นรุ่นแรกที่ ท่าน ผ.อ.รับ เป็นระดับที่มีห้องพิเศษรุ่นแรกในโรงเีีรียนนี้ ปัจจุบันนี้กำลังจะสร้างห้อง อิงริส โปรแกรม คือเรียนด้วยภาษาอังกฤษ แต่ดิชั้นคิดว่าถ้ารุ้นพี่เขามาคงจามีความอึดอัดมากกว่าเพราะโรงเรียนเปลี่ยนไปเยอะจนหนังก็เริ่งรุสึก จากการนั่งที่สุ่มตอนคาบว่างคนอื่นเห็นกับกลายเป้นการโดดเรียนที่ซึงไม่มีคัยโดดเลย เดเพราะมีแต่เด็กตั้งใจเรียน ซอยผมกับมีคนมองว่ามันไม่สวย ทั้งๆที่มันเป้นค่านิยมของวัยรุ่น .............

เรา โก๋ เอิด รุ้น 50 ศิษเก่า ร.รบางบัวทอง
IP: xxx.121.73.198
เขียนเมื่อ 

ผม เป็น ศิษ ที่ นี้ มา

ผม รู้ สึกว่า โรงเรียน บางบัวทอง

เป็น โรงเรียนที่ ดี มาก

ได้รู้จักเพื่อนๆๆ

ที่ดี

มีเรื่อง อะไร ก็ ช่วย

กัน อยู่ เสมอ

ผม ใน นาน ศิษ เก่า ขอ

ให้ ร.ร ตั้งใจ สอน เด็ก ให้ เป็น คน ดี นะ กาฟฟ

นาน โก๋ เอิดส์ ม3 <จบปีนี้กาฟฟ>ขอ ให้ มีความสุข

..........ปล

รักสถาบัน
IP: xxx.121.18.169
เขียนเมื่อ 

โรงเรียนบางบัวทองมีประวัติที่ยาวนานกว่า 50 ปีมาแล้ว มีบุคลากรที่ร่วมสร้างอย่างทุ่มเทรุ่นแล้วรุ่นเล่า วันนี้ได้ประจักษ์แล้วว่า อย่างน้อยมีท่านอาจารย์สุพักตร์ พิบูลย์ ได้จับตามองพวกเราอยู่ และได้แสดงความชื่นชมพวกเราออกมาดังๆ เราหยุดไม่ได้แล้ว ความสำเร็จทั้งหลายไม่สามารถสร้างได้จากคนคนเดียว เราต้องผนึกกำลังกันต่อไป บุคลากรกลุ่มใหญ่สุดในโรงเรียนคือนักเรียน ซึ่งเป็นพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้สถาบันมีชื่อเสียงอย่างไร ครู-อาจารย์ เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จทั้งปวงภายใต้การกำกับของผู้บริหาร ดังนั้นใครก็ตามที่จะเข้ามาแสดงบทบาทในแต่ละตำแหน่งในโรงเรียนบางบัวทอง ขอให้ปลดปล่อยสำนึกแห่งการสร้างสรรค์ออกมาให้เต็มที่

เล็ก
IP: xxx.147.4.69
เขียนเมื่อ 

คิดถึงบรรยากาศเก่าๆๆ ตอนเรียน ม.6/5 ขอบคุณอาจารย์ทุกคนจริงๆๆๆ

ม.6/4
IP: xxx.172.170.74
เขียนเมื่อ 

รักในความเป็นบางบัวทองที่สุดเลยจบปีนี้แล้วค่ะ

เด็กเก่าบางบัวทอง...
IP: xxx.123.33.90
เขียนเมื่อ 

ตามที่เขียนข้างบน เด็กเก่าอย่างเราไม่เคยเจอเลยจิง ๆ T T

เห็นได้ชัดว่าแตกต่างมาก

รุ่นที่เรียนเป็นอะไรที่แบบว่า .... ไม่มีอะไรจะเลวร้ายกว่านี้อีกแล้ว

ไม่มีการพัฒนา ตึกเรียนก็เก่า เด็กก็ไร้มารยาท (แต่ไม่รวมเรานะ ^ ^)

มีเรื่องตบกันเป็นว่าเล่น โดยเฉพาะกับเด็กเตรียมฯ ทั้งหญิง ทั้งชาย เป็นเหมือนกันหมด...

ตั้งแต่จบมาก็จะ 4 ปีละ ไม่เคยเข้าไปเยี่ยมเลย แต่ตอนที่นั่งรถผ่าน เห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะ และในทางที่ดีขึ้นด้วย

น่าอิจฉา น้อง ๆ รุ่นหลังจัง ..... [เด็กเก่าบางบัวทอง 3/2 ปี48]

เด็กดีบางบัวทอง
IP: xxx.122.221.175
เขียนเมื่อ 

ด้วยรักและภูมิใจในสถาบัน การเรียนนั้นอยู่กันฉันท์พี่น้อง

เราภูมิใจในความเป็นบางบัวทอง ด้วยเพื่อนพ้องดีดีมีมากมาย

เป็นที่ให้ความรู้ครูพร้ำสอน เด็กว่านอนสอนง่ายไม่หน่ายหนี

กิจกรรมเราทำเด่นเห็นทุกปี ในที่นี้มีความหลังครั้งเคยเรียน

(จบปีนี้แล้ว รุ่น 2552 เป็นที่แห่งความภาคภูมิ รักในสถาบัน เชื่อมั่นการเรียน รุ่นผอ เกษียร พระเจ้าค่ะ)

ศิษย์ปัจจุบัน
IP: xxx.25.214.109
เขียนเมื่อ 

รู้สึกภูมิใจในโรงเรียนบางบัวทองมากค่ะ

รู้สึกว่าคิดไม่ผิด และไม่ผิดหวังที่ตัดสินใจเข้าโรงเรียนบางบัวทอง

ตอนนี้รู้สึกรักโีรงเรียนบางบัวทองมากค่ะ

โรงเรียนบางบัวทองทำให้ได้เจอสิ่งดีๆมากมาย

อย่างเพื่อนที่ดี พี่ชายพี่สาวที่ดีๆ ขอบคุณมากนะคระ

รู้สึกว่าโชคดีมากเลยค่ะ ^^

นินิว
IP: xxx.157.248.28
เขียนเมื่อ 

ดิฉันมีความภาคภูใจมากที่ได้จบจากบางบัวทองรุ่น51เรียนม6/4เด็กศิลป์ค่ะตอนนี้กำลังจะจบรัฐศาสตร์ที่รามแล้วเพราะแอบเรียนเก็บหน่วยกิจเอาค่ะและปีหน้าก็จะจบบัญชีที่โปลีเทค(ปวส)ที่จังหวัดอุบลค่ะต้องขอบขอบคุณอาจารย์รังสรรค์,อาจารย์วาสนา,อาจารย์ไมตรีและอาจารย์ทุกๆท่านด้วยนะค่ะจะไม่มีวันลืมพระคุณท่านอาจารย์ที่ทำให้ดิฉันเป็นผู้เป็นคนได้ทุกวันนี้ค่ะ

พะน
IP: xxx.121.215.65
เขียนเมื่อ 

ไรบางบัวทองกากจิงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ธีระวัฒน์
IP: xxx.7.147.198
เขียนเมื่อ 

ผมจบบางบัวทองเหมือนกันนะ ม.3/8ปี38 พัฒนาไปไม่หยุดเลยนะบางบัวทอง ไม่ได้ไปสิบปีแล้วนะ

GuNNeR
IP: xxx.121.216.189
เขียนเมื่อ 

เปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ ผมก็ต้องไปฝึกสอน ที่โรงเรียนบางบัวทอง หวังว่าจะเจอกับบรรยากาศ แบบที่ จขกท กล่าวมานะครับ (ผมเป็นครูฝึกสอน พลศึกษา )

นาย หลุย
IP: xxx.53.150.99
เขียนเมื่อ 

edheuiaedgasdacx

IP: xxx.180.102.56
เขียนเมื่อ 

เรารัก...โรงเรียนบางบัวทอง ศิษย์เก่า บ.ท. 40 คณะเดอะสลัม3/5 พลานามัย ศิษย์อาจาร์กอง มีแรง

IP: xxx.180.102.56
เขียนเมื่อ 

คิดถึงเพื่อนๆๆบ.ท.รุ่น 40 จัง ( 3/5) ปี 43 [email protected] ถ้าเพื่อนได้อ่านแอดมาด้วยเน้อ แล้วพบกันราตรีรับขวัญบัว ศิษย์เก่าโรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี ปัจจุบัน ป.ตรี 4 วิทยาเขตอุเทนถวาย

BBT ..
IP: xxx.87.4.253
เขียนเมื่อ 

รัก โรงเรียนบางบัวทอง มากๆ อะคะ ..

IP: xxx.25.240.209
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นศิษย์ปัจุบันของโรงเรียนบางบัวทอง อยู๋ม.2โรงเรียนบางบัวทองเป้นความภาคภูมิใจของหนูละนักเรียนคนอื่นมาก เนื่องจากถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 4-5ปีที่แลวโรงเรียนบางบัวทองมีสภาพที่แย่มาก แต่ตอนนี้โรงเรียนบางบัวทองเป็นโรงเรียนที่มีคนนิยมข้ากันมามากกว่าแต่ก่อนเยอะ ดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน ผอ.เกีษร มีเตี้ยม และคุณครูทุกๆท่านมากค่ะ

ตุ้ย(นัช)ม3/14 ตอนผอ.เกษียนมีแต้ม เข้ามาปีแรก
IP: xxx.121.5.1
เขียนเมื่อ 

อยากเจอเพื่อนสมัย ม.3ทุกคนเลยโดนเฉพาะ พวกห้อง3/14 ทั้งหลายอ่ะ หวังว่ายังคงจำกันได้ว่าเมื่อก่อนพวกเราผ่านอะไรมากันบ้างอย่างน้อย เราก็หวังเล็ก เล็ก นะว่า พวกเรา3/14จะได้ไปรวมตัวกันอีกครั้งในงานราตรีรับขวัญบัวปีนี้เพราะก่อนหน้านี้2-3ปีก่อนเราไม่ได้ไปเลยเพราะติดงานอยู่เลยไปไหนไม่ได้ไม่อยากให้เสียงาน ฮ่า..... ยังไงก็ขอโทดเพื่อนทุกคนด้วย แต่ได้ข่าวว่าใครแอบไม่พอใจด้วย ยังไงก็อย่าลืมบ้านหลังเก่า บ้านที่พวกเราอยู่ร่มกันมานาน3ปี แค่ตอนม.ต้น เพราะอย่างน้อยเวลาช่วงนั้นพวกเราไม่ต้องคิดมากกับอนาคต เพราะปัจจุบันนี้เราได้เจอเพื่อนเราบางคน เค้าเอาจริงเอาจังกับชีวิตกันมากเกินไปหรือป่าวไม่รู้ถึงได้เอาแต่ทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะกัน แม้ว่าจะเคยรักกันมาสมัยเรียนก็ตาม

ปีนี้ไปเจอกันให้ได้นะ

นัช(ตุ้ย) ม.3/14 รุ้นแรกที่เจอกันท่าน ผอ.เกษียณ มีแต้ม รุ้นสุดท้ายที่อำลาท่าน ผอ.อำนาจ ผิวขาว

mom
IP: xxx.11.29.81
เขียนเมื่อ 

เปิดรับสมัครเรียนม.4หรือเปล่า

วัฒนพงศ์ กุนามี
IP: xxx.87.35.15
เขียนเมื่อ 

ผมได้เตรียมความพร้อมให้ลูกชาย สอบเข้า ม.1ที่โรงเรียนบางบัวทอง เพราะใกล้บ้านประมาณ 12 ก.ม. มั่นใจว่าลูกชอบบรรยากาศที่เรียน และจะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของเขา

เจน
IP: xxx.164.252.2
เขียนเมื่อ 

จบมาหลายปีแล้วไม่ค่อยได้เข้าไปเลย ได้ข่าวว่าหอประชุมใหม่สวยมาก น้องๆ ที่เรียนอยู่ฝากถามหน่อยนะคะว่าไปจัดงานแต่งงานคิดค่าสถานที่เท่าไหร่คะ

IP: xxx.154.22.34
เขียนเมื่อ 

ผมเป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว โรงเรียนยังมีแค่อาคารเดียว ล้อมรอบดัวยสวนผัก บรรยากาศแบบบ้านนอก แต่นั่นแหละ มันทำให้เราไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามกระแส กลับมาอีกครั้งเห็นความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ดีใจกับโรงเรียนด้วยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบางท่านอาจมองว่านักเรียนมีคุณภาพน้อย นั่นเพราะท่านเคยชินกับภาพเดิมๆ มีอคติกับโรงเรียน ผมเรียนจบชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต ด้วยเกรดเฉลี่ยที่ค่อนข้างแย่ ไม่ใช่เพราะอาจารย์ แต่เป็นเพราะผมไม่ตั้งใจเรียนเอง หากย้อนเวลาไปได้ผมคงตั้งใจมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผมจบการศึกษาระดับปริญญาโท มีหน้าที่การงานระดับบริหาร ในรัฐวิสาหกิจ และเพื่อนๆ ที่จบจากบางบังทอง ก็มีหน้าที่การงานที่ดีหลายๆ คน จบปริญญาโทก็หลายคน เช่น วิศวกร พยาบาล สาธารณสุข นักธุรกิจ

เห็นมั้ย ใครว่าบางบังทองไม่ดี คิดผิดคิดใหม่ได้ครับ

เด็กเก่า ม.6/5 ปี40..#10579.
IP: xxx.229.65.99
เขียนเมื่อ 

คิดถึง รร. เหมือนกัน รร.บางบัวทองกีฬาสุดยอดอยู่แล้ว โดย เฉพาะทีม..บาส รุ่นที่กรผมเล่นอยู่...เก่งทั้งทีมเลย คิดถึงทีมบาสจัง.....อ้อ ..อ.วีรวุธด้วยครับ..โค้ท..คิดถึงจัง

หนุ่ม
IP: xxx.55.136.102
เขียนเมื่อ 

ผมอยู่รุ่น ปี2534 เป็นประธานนักเรียนรุ่นนี้ผมเรียนตั้งแต่ ม.1-6 เรียน มอต้นเรียนที่รรโสตปัจจุบัน มอปลายเรียนที่ปัจจุบัน

อาจาร์ย ที่ผมสนิทด้วยคือ บุญเจือ สอนเกษตรจนปัจุบันผมอยู่ซีพีเพราะชอบวิชาการถนอมอาหาร55 อีกท่าน อ.สมมาศ ดุแต่ใจดี 

อ.ชุลีพร วาดเขียนสอนศิลปะดีคุยเก่งดุนิดหน่อย ส่วนรุจี นาดแผ่น น่านักใจดี อีกหลายท่านที่เห็นหน้า อ.สุรียาก็ใจดี

แต่อีกหลายท่านก็ปด ผมไม่เคยมางานราตรีรับขวัญบัวเลย