ฮาร์ท


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
Username
hearttoheart_king
สมาชิกเลขที่
54651
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

     ประวัติกาศึกษา

-                    สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดโคกมะยม       เมื่อปีพุทธศักราช   2538

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก  โรงเรียนอุทัย           เมื่อปีพุทธศักราช   2541

-                   สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนอุทัย        เมื่อปีพุทธศักราช   2544

-                   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะ ครุศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           เมื่อปีพุทธศักราช    2547

ผลงานทางวิชาการ

-  คณะกรรมการ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย

-  ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ (กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) เรื่อง การศึกษาการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ จาก Sunspot

-  วิทยากรพิเศษ. โครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เคลือซิเมนต์ไทย  สมาคมวิทยาศาสตร์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-  วิทยากรพิเศษ. โครงการ กลางวันเข้าวัด กลางคือดูดาว   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-  วิทยากรพิเศษ. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-  วิทยากรบรรยาย โครงการรักษ์ธรรมชาติ รักษ์ดวงดาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

-  ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกรียติ

-  วิทยากรพิเศษ. ค่ายลูกเสือ โรงเรียนวัดโคกมะยม  เรื่อง ระบบสุริยะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี