คิดบวก  ชีวิตบวก

Positive Thinking,Positive

Life

  <p style="text-align: center;"></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr> <td style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">

เวลาเจองานหนัก

ให้บอกตัวเองว่า 

นี่คือโอกาสในการเตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ

 

เวลาเจอปัญหาซับซ้อน

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญา

ด้อย่างวิเศษ

</td> </tr></tbody></table>  <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr> <td style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">

เวลาเจอความทุกข์หนัก

ให้บอกตัวเองว่า 

นี่คือการฝึกหัดที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต

 

เวลาเจอนายจอมละเมียด

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการฝึกตนให้เป็นคนสมบูรณ์ (perfectionist)

 

</td> </tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr> <td style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">

เวลาเจอคำตำหนิ

ให้บอกตัวเองว่า  นี่คือการชี้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ

 

 

เวลาเจอคำนินทา

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการสะท้อนว่าเรายังเป็นคนมีความหมาย

 

</td> </tr></tbody></table>  <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr> <td style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">

เวลาเจอความผิดหวัง

ให้บอกตัวเองว่า 

นี่คือวิธีที่ธรรมชาติกำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิต

 

เวลาเจอความป่วยไข้

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือการเตือน

ให้เห็นคุณค่าของการรักษา

สุขภาพให้ดี

 

</td> </tr></tbody></table>  <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr> <td style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">

เวลาเจอความพลัดพราก

ให้บอกตัวเองว่า 

นี่คือบทเรียนของการรู้จักหยัดยืนด้วยขาตัวเอง

  

เวลาเจอลูกหัวดื้อ

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือโอกาสทองของการพิสูจน์

ความเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง

 

</td> </tr></tbody></table>  <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr> <td style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">

เวลาเจอแฟนทิ้ง

ให้บอกตัวเองว่า 

นี่คือความเป็นอนิจจังที่ทุกชีวิตมีโอกาสพานพบ

 

เวลาเจอคนที่ใช่แต่เขามีคู่แล้ว

ให้บอกตัวเองว่า 

นี่คือประจักษ์พยานว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวัง

 

</td> </tr></tbody></table>  <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr> <td style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">

เวลาเจอภาวะหลุดจากอำนาจ

ให้บอกตัวเองว่า  นี่คือความเป็นอนัตตาของชีวิตและสรรพสิ่ง

  

เวลาเจอคนปลิ้นปล้อน

ให้บอกตัวเองว่า  นี่คืออุทาหรณ์ของชีวิตที่ไม่น่าเจริญรอยตาม

 

</td> </tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr> <td style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">

เวลาเจอคนเลว

ให้บอกตัวเองว่า  นี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์

  

 

 

เวลาเจออุบัติเหตุ

ให้บอกตัวเองว่า  นี่คือคำเตือนว่าจงอย่าประมาทซ้ำ

อีกเป็นอันขาด

 

</td> </tr></tbody></table>  <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr> <td style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">

เวลาเจอศัตรูคอยกลั่นแกล้ง

ให้บอกตัวเองว่า  นี่คือบททดสอบที่ว่า มารไม่มีบารมีไม่เกิด

 

 

เวลาเจอวิกฤต

ให้บอกตัวเองว่า  นี่คือบทพิสูจน์ธรรม

ในวิกฤตย่อมมีโอกาส

 

</td> </tr></tbody></table>  <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr> <td style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; BORDER-TOP: #f4f4f4; BORDER-LEFT: #f4f4f4; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent">

เวลาเจอความจน

ให้บอกตัวเองว่า  นี่คือวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาส

ให้เราได้ต่อสู้ชีวิต

  

 

เวลาเจอความตาย

ให้บอกตัวเองว่า  นี่คือฉากทุดท้ายที่จะทำให้ชีวิต

มีความสมบูรณ์

 

</td> </tr></tbody></table><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </p>