นวัตกรรม


การพัฒนา นวัตกรรมการสอนเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา

นวัตกรรมกับการศึกษา

        การพัฒนานวัตกรรมการสอนเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา  เพราะการพัฒนาย่อมแสดงให้เห็นถึงการก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษา  ซึ่งถือว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนที่สำคัญอย่างยิ่ง  โลกยุคปัจจุบันมีสภาวะการเเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง  ในการจัดการเรียนการสอนจึงไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับวิธีการเดิมๆเช่นกัน  ควรมีการค้นหาวิธีการ เทคนิควิธี  สื่อหรืออุปกรณ์ใหม่ๆ ที่สามารถกระตุ้น  ท้าทายให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้  อยากเรียน และมุ่งแสวงหาความรู้  หรือคำตอบของปัญหาและสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีความสอดคล้องกับโลกแห่งการเรียนรู้

        การพัฒนานวัตกรรมการสอนเป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อก้าวสู่สิ่งที่ใหม่ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสื่อ อุปกรณ์  เทคนิควิธีการ  ที่จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  โดยครูผู้สอนเองต้องเป็นผู้ที่หมั่นศึกษาค้นคว้า  สร้างและทดลองใช้เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองอยู่เสมอจึงจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังที่ต้องการได้

 นวัตกรรมคืออะไร

        นวัตกรรม หมายถึง รูปแบบใหม่ๆของสื่อ  เทคนิควิธีการ  กิจกรรม   

 

หมายเลขบันทึก: 221447เขียนเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2008 21:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 03:14 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

. ขอบคุณ Krutoi ที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณครูต้องมีนวัตกรรมสำหรับนักเรียนเสมอค่ะ

ขอบคุณที่แวะมาค่ะ

P สุนันทา

มีความสุขกับงานนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท