สมาชิกใหม่ "ศูนย์พัฒนาคุณภาพ"

"การตัดสินใจก้าวก้าวแรกยากหนักหนา แต่ถ้าไม่เริ่มก้าวแรกแล้วก็จะไม่มีก้าวต่อไป"

           ตั้งใจไว้ว่าจะบันทึกการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถาบันบำราศนราดูรไว้ในบล็อกเพื่อเป็นประวัติหรือหลักฐานของความพยายามร่วมกันของบุคลากรในการพัฒนางาน และเป็นการเแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรท่านอื่น ซึ่งคิดว่าจะได้แง่คิดและมุมมองในการพัฒนาคุณภาพงานที่แตกต่างจากที่ได้รับจากการทำงานประจำทุกวันๆ และเป็นการหาโอกาสพัฒนาอีกทางหนึ่งด้วย  

           ความจริงแล้วตั้งใจไว้ว่าจะทำทันทีหลังจากที่สถาบันได้รับการรับรอง HA & HPH แต่พอเอาเข้าจริงก็จดๆ จ้องๆ อยู่ว่าจะทำหรือไม่ทำดีนะ ทำแล้วจะมีคนสนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยหรือไม่ และอื่นๆ อีกสารพัด........... คิดวนไปวนมาอยู่หลายๆ ครั้ง กว่าจะตัดสินใจทำในวันนี้ แต่พอตัดสินใจลงมือทำแล้ว ความรู้สึกโล่งสบายก็เกิดขึ้นทันที ทำให้นึกถึงคำที่ว่า "การตัดสินใจก้าวก้าวแรกยากหนักหนา แต่ถ้าไม่เริ่มก้าวแรกแล้วก็จะไม่มีก้าวต่อไป" ดังนั้น จึงคิดว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกนี้ให้ผู้อื่นได้รับรู้เพื่อเป็นกำลังใจในการกระทำสิ่งดีๆ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่ท่านกำลังคิดว่าอยากจะทำ ขอให้ลงมือทำทันทีแล้วความปิติ ความสุขจะเกิดขึ้น

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (3)

no name
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
          อยากให้เขียนถึงขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพหรือการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (CQI) ที่ดีๆ เพื่อเป็นตัวอย่างบ้าง จะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
อัจฉรา
IP: xxx.144.160.247
เขียนเมื่อ 
ข้อคิดจากอาจารย์ครั้งที่พวกเราอบรม work  smart  และอบรมOD  ตลอดจนCQI ที่เราทำบ้างเสนอบ้างน่าจะมีประโยชน์มาก    มอมนำมาทบทวนก็ดีนะ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพ บำราศฯ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
   ลำดับการรับรอง ISO และ HA & HPH เขียนในบันทึก วันที่ 8 เมย. 2549 สำหรับ CQI จะพยายามรวบรวมต่อไปค่ะ