การซ้อมแผนอัคคีภัยของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 9  พฤษภาคม  2548 ตึกทองเน้อเก้าได้ซ้อมแผนอัคคีภัยเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยโดยจัดทำแผนซ้อมง่ายๆ   Focus ไปที่จุดที่ว่าน่าจะมีความเสี่ยงที่สุดของหน่วยงานซึ่งพบว่าจุดที่น่าจะมีความเสี่ยงที่สุดของตึกทองเนื้อเก้าคือ บริเวณที่เก็บแก๊สหุงต้มซึ่งทางตึกยังต้องปรุงอาหารผู้ป่วยเองอยู่  ก่อนการฝึกซ้อมเราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส คือคุณสนอง(ห้องยา) ได้มาช่วยให้ความรู้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยก่อน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับประโยชน์มากต้องขอขอบคุณคุณสนองไว้ณ ที่นี้ด้วยค่ะ  หน่วยงานไหนอยากซ้อม แล้วยังนึกแผนการซ้อมไม่ออกลองดูแผนการซ้อมของตึกทองเนื้อเก้าหน่อยก็ได้ค่ะ เป็นการซ้อม 4 ขั้นตอนคือ 1 การพบเหตุ 2. การแจ้งเหตุ  3. การระงับเหตุ และ 4. การหนีเหตุ

 

การฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยตึกทองเนื้อเก้า
วันที่    9  พฤศจิกายน  2548
 

ประธานการฝึกซ้อม       นางคำพร  ปาระมี
 
ผู้สังเกตการณ์และให้คำปรึกษา    นายสนอง  โยธาประเสริฐ (กรรมการการป้องกัน   อัคคีภัยของสถาบัน)
วิธีดำเนินการ
 
-          ประสานงานกับคณะกรรมการการป้องกันอัคคีภัยของสถาบันเพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้
-          จัดทำบทเหตุการณ์สมมุติ
-          จัดเตรียมอุปกรณ์
-          แจ้งแผนการฝึกซ้อมให้ผู้ป่วยและผู้เกี่ยวข้องทราบ
-          สาธิตการดับเพลิงที่เกิดจากแก๊สรั่ว  โดยผู้ที่มีความชำนาญ (คุณสนอง)
-          ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผน
-          ประเมินผล
 
เหตุการณ์สมมุติ
                    
 เวลาประมาณ  10.30 น.  ขณะที่สมาชิกทีมครัวกำลังปรุงอาหารกลางวัน  ที่ห้องประกอบอาหารตึกทองเนื้อเก้า ได้เกิดท่อแก๊สหุงต้มหลุดจากหัวถังแก๊ส  เกิดประกายไฟที่หัวแก๊ส  ประกายไฟได้ลวกหน้าผู้ปรุงอาหาร  1  ราย   ผู้ประกอบอาหารอีก 2 รายตกใจจนเป็นลม  และได้มีผู้ประสบเหตุ   รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่ตึกกิจกรรมให้ทราบ
                      เจ้าหน้าที่คนที่ 1   รีบรุดไปดูที่เกิดเหตุ และทำตามขั้นตอนที่ได้รับการสาธิต
                      เจ้าหน้าที่คนที่ 2   โทรแจ้งเหตุที่ 400 และเป่านกหวีดเรียกสมาชิกมาที่จุดรวมพลทั้หมด
                      เจ้าหน้าที่คนที่ 3   รวบรวมสมาชิกที่แข็งแรงเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ  ลำเลียงมาให้การปฐมพยาบาลที่จุดรวมพล

 ประเมินผลการฝึกซ้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมุก2550ความเห็น (0)