ผ่านไปอ่านบันทึกอันแสนจะมีประโยชน์ของคุณจตุพร แล้วเก็บไปคิดได้ทั้งวัน อยากให้ใครต่อใครที่อยากให้อนาคตของชาติเจริญก้าวหน้าได้อ่านแล้วช่วยกันคิดต่อ โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าตัวเองเลี้ยงลูกโดยใช้สิ่งที่คุณจตุพรนำมาร้อยเรียงไว้ในบทบันทึกนี้โดยไม่รู้ตัว เห็นว่าเป็นวิธีการที่แสนจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นเหตุเป็นผลและมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเด็กๆของเรา

ขอแนะนำให้ลองเข้าไปอ่านกันดูนะคะ เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้จนเป็นกำลังสำคัญของสังคม หากเราผู้ใกล้ชิดหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ทำความเข้าใจกระบวนการต่างๆที่คุณจตุพรได้พูดถึง สนับสนุนให้เด็กรู้จักอาหารที่มีประโยชน์แก่ตัวเอง รู้จักรักสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบเปิดกว้าง เปิดโอกาสให้เขาสามารถได้ลองผิดลองถูก ลงมือทำ ไม่ปิดกั้น ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กรักดนตรีไม่ว่าจะเป็นเพียงร้องตามหรือลงมือเล่นเอง ได้ขีดเขียนทำงานศิลปะในรูปแบบที่ไม่จำกัด สอนให้เขารู้วิธีการจัดการกับอารมณ์ไม่ว่าจะเมื่อดีหรือร้าย

จากความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานต่างๆเหล่านี้อย่างเป็นระบบ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของลูกหลาน เด็กๆผู้ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติไทย เราทุกคน ทุกระดับสามารถทำได้ ตั้งแต่พ่อแม่ คุณครู ไปจนถึงผู้วางระบบเพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กทั้งประเทศ นอกจากจะช่วยให้เราพัฒนาเด็กได้ถูกวิธีแล้ว ตัวเราเองก็จะได้เรียนรู้การช่วยให้ตัวเราเองมีสุขภาพชีวิตที่ดี เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของชีวิตที่มีคุณภาพ