ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ(2)

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในการอบรมยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่น 33 นี้  นอกจากจะอยู่ในทีมประเมินผลการจัดอบรมแล้ว  ก็ได้รับหน้าที่เป็น “คุณลิขิต” ด้วย  ซึ่งตอนแรกก็ยังหมั่น ๆ ว่าจะลิขิตได้ไม่ดีเพราะตัวเองเป็นคนที่ทำอะไรนาน ๆ แล้วมักจะเบื่อ(แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นสมาธิสั้นนะ)  แต่เมื่อลองมีสมาธิ ฟังในสิ่งที่วิทยากรแต่ละท่านบรรยายจริง ๆ แล้วกลับรู้สึกสนุกที่ได้ทำและได้ข้อคิดต่าง ๆ รวมทั้งประสบการณ์จากวิทยากรดีๆ...แถมเราสามารถเผยแพร่ต่อเพราะเราจดบันทึกไว้ตลอด

อย่างหัวข้อธรรมะเพื่อข้าราชการ  “ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข  ”  พระราชธรรมวาที  ได้บรรยายถึงหลักธรรมะที่สามารถนำมาปฏิบัติเพื่อให้เป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ  โดยได้เกริ่นด้วยเรื่อง “หน้าที่” คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติ  ซึ่งมีทั้งหน้าที่เป็นเองโดยธรรมชาติ  เช่น  พ่อ  แม่  ลูก และหน้าที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น  รัฐมนตรี  นายก  ซึ่งหากคนเราทุกคน รู้หน้าที่ ปฏิบัติตามหน้าที่  ก็จะมีเกียรติทั้งทางโลกและทางธรรม   และการที่จะนักปฏิบัติที่ดีหรือข้าราชการที่ดี  ต้องมีหลัก “ ยึดสององค์ จำเก้าองค์ ทำห้าคุณ”   

นอกจากนี้ยังมีสูตรการทำงานให้ก้าวหน้า คือ 

  1. ทำงานตรงเวลา(ไม่เอาเปรียบราชการ)    
  2. ใฝ่ใจต่อหน้าที่   ให้คิดว่าที่เราทำเหมือนบ้านของเรา  คนอยู่บ้านเช่ากับเจ้าของบ้านต่างกัน  - อยู่ที่ไหนคิดว่าบ้านของเรา...บ้านของเรา  
  3. ทำดีให้ถูกจังหวะ รู้จักกาลเทศะรู้ว่าเวลานี้เขาต้องการทำอะไร 
  4. มนุษยสัมพันธ์เป็นเยี่ยม  - ทำอย่างนี้ทางจะกว้าง(โอกาสก้าวหน้ามากมี) เพราะเราต้องขอความร่วมมือร่วมใจกับผู้อื่น  


            ปิดท้ายด้วยคำคมว่า  “คนเราจะเก่งกล้า สำเร็จ เป็นเรื่องของการเสาะหา-ฟันฝ่า-ต่อสู้ ไม่ใช่นั่งดูดวง  จะเชี่ยวชาญต้อง ฝึกฝน   ความสามารถ ความสำเร็จก้าวหน้ามาจากตัวเราเอง ( พรแสวง ) วันนี้ดีกว่าเมื่อวาน ไม่ใช่เมื่อวานดีกว่าวันนี้

น้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (0)