ยึดสององค์ จำเก้าคำ ทำห้าคุณ

พิชชา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สิ่งที่ข้าราชการที่ดีทุกคนพึงรู้และพึงมี

สมรรถนะข้าราชการ

จากการเป็นคุณลิขิตในการจดบันทึกการบรรยายของ “พระราชธรรมวาที”   ได้สูตรดีสูตรเด็ดที่ว่า“ ยึดสององค์ จำเก้าคำ ทำห้าคุณ”  ท่านบอกว่าไม่ใช่สูตรใบ้หวยแต่อย่างใด แต่เป็นสิ่งที่ข้าราชการที่ดีทุกคนพึงรู้และพึงมี

ยึดสององค์

  1. องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า  ปฏิบัติดีไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอย จนบรรลุธรรม บำเพ็ญประโยชน์แก่ สังคม แก่โลก  แม้เวลาจะผ่านพ้นหลายร้อยปีแต่อนุสาวรีย์ชีวิตยังอยู่ในโลก ให้เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน
  2. องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  • รู้รักสามัคคี  รักกันเหมือนพี่ ดีกันเหมือนน้อง ปรองดองกันเหมือนญาติ  
  • รู้จักทฤษฎีพอเพียง  อักษรไทย ๔๔ ตัวที่ไม่รู้จบคือ พอพาน เพราะเป็นต้นตอ  คอรับชั่น ฉ้อราชบัง รู้จักพอก่อสุขทุกสถาน  ไม่รู้จักพอก่อทุกข์ทุกสถาน ความโลกเป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งปวง  ยิ่งโลภมากยิ่งเบียดเบียน
  • รู้จักเลี่ยงสิ่งเสพติด เป็นปัญหาของชาติโดยเฉพาะเยาวชน คนของชาติติดอบายมุข ประเทศชาติมีปัญหา  
  • รู้จักดำเนินชีวิตในทิศทางธรรม  ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม  เพราะดำเนินชีวิต  ธรรมะ แปลง่ายๆ  ว่า คุณากร คือ บ่อเกิดแห่งคุณงามความดี 

จำเก้าคำ


“ วิริเยนะ  ทุกขะมัจเจติ”  บุคคลจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร

ทำห้าคุณ

คุณวุฒิ (ความรู้)  คุณสมบัติ(กริยา)  คุณภาพ  คุณประโยชน์   คุณงามความดี  

น้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GIVE & TAKEความเห็น (1)

สวัสดีค่ะท่านพี่หมู

เห็นรูปคุณพี่ใน blog ก็เลยทักทาย สบายดีหรือค่ะ

จากน้องคณะเทคโนโลยี มข.