หลายท่านคงมีคำถามในใจว่า  ในเมื่อมีการคัดกรองแยกประเภทผู้ป่วยที่มีผลต่อการรักษา  เพราะเหตุใด?   จึงไม่ทำตามข้อกำหนด  เจ้าหน้าที่ตึกมรกตซึ่งเป็นคณะกรรมการในสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยสุรา  ได้รับมอบหมายจากประธานสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยสุรา  ให้ไปหาข้อกำหนดในการรับผู้ป่วยสุราเป็นผู้ป่วยใน  จึงได้ข้อกำหนดดังนี้

  1.   มีประวัติการขาดสุราแล้วชัก (Rum  fit) หรือ เคยมีอาการ Delirium  tremens

  2.   ดื่มสุราตลอดทั้งวันทั้งคืน

  3.   มีอาการทางจิตเวช เช่น Schizophrenia , mania, depression , suicidal attempted

  4.   สภาพแวดล้อมทางบ้านไม่เหมาะสมสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก

  5.   มีความเสี่ยงที่จะทำร้ายตนเองและผู้อื่น

  6.   เคยรักษาแบบผู้ป่วยนอก แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

  7.   ผู้ป่วยมีความประสงค์จะเป็นผู้ป่วยใน

  8.   มีข้อบ่งชี้ตามเกณฑ์การวินิจฉัย (DSM IV)