ข้อสงสัย

ข้อบ่งชี้ในการรักษาแบบผู้ป่วยใน

     หลายท่านคงมีคำถามในใจว่า  ในเมื่อมีการคัดกรองแยกประเภทผู้ป่วยที่มีผลต่อการรักษา  เพราะเหตุใด?   จึงไม่ทำตามข้อกำหนด  เจ้าหน้าที่ตึกมรกตซึ่งเป็นคณะกรรมการในสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยสุรา  ได้รับมอบหมายจากประธานสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยสุรา  ให้ไปหาข้อกำหนดในการรับผู้ป่วยสุราเป็นผู้ป่วยใน  จึงได้ข้อกำหนดดังนี้

  1.   มีประวัติการขาดสุราแล้วชัก (Rum  fit) หรือ เคยมีอาการ Delirium  tremens

  2.   ดื่มสุราตลอดทั้งวันทั้งคืน

  3.   มีอาการทางจิตเวช เช่น Schizophrenia , mania, depression , suicidal attempted

  4.   สภาพแวดล้อมทางบ้านไม่เหมาะสมสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก

  5.   มีความเสี่ยงที่จะทำร้ายตนเองและผู้อื่น

  6.   เคยรักษาแบบผู้ป่วยนอก แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

  7.   ผู้ป่วยมีความประสงค์จะเป็นผู้ป่วยใน

  8.   มีข้อบ่งชี้ตามเกณฑ์การวินิจฉัย (DSM IV)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (1)

เป็นข้อบ่งชี้ที่น่าสนใจครับ เพียงแต่ว่า

 1. ผมไม่แน่ใจในข้อที่8 มีข้อบ่งชี้ตามเกณฑ์ DSM IV แปลว่าอะไรหรือครับ แปลว่าถ้าเข้าเกณฑ์วินิจฉัยต้อง admit? เข้าเกณฑ์ วินิจฉัย ของ abuse หรือ dependence ? ครับ 
 2. เราอาจแบ่ง เป็นกลุ่มได้อีกอย่างครับ คือ
  1. อาจมีอาการถอนยารุนแรง ซึ่ง รวมข้อ เคยมีอาการชัก เคยมี DT หรือ ดื่มสุราจัด
  2. อาจเป็นอันตรายต่อ ตนเอง หรือ ผู้อื่น เช่น ฆ่าตัวตาย ก้าวร้าว อาละวาด
  3. มีอาการทางจิตร่วมด้วย
  4. มีประวัติรักษาแบบผู้ป่วยนอกไม่สำเร็จ
  5. ขาด supporting system ครอบครัวไม่ร่วมมือ