การดูแลผู้ป่วยสุราและการบันทึก

  ติดต่อ

  แนวทางการดูแลผู้ป่วยสุรารูปแบบใหม่  

  แนวทางการดูแลผู้ป่วยสุราของตึกมรกต  ปัจจุบันใช้ข้อกำหนดของสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยสุรา  โดยขั้นแรก

 -  คัดกรอง  เพื่อจำแนกประเภทการดื่มสุรา โดย  AUDIT  จะได้ผู้ป่วยออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ

     +-+     กลุ่มที่  1     Hazardous

                รักษารูปแบบผู้ป่วยนอกโดยวิธี  BA. , BI.  ระยะเวลา  1 - 3  wks.

     +-+     กลุ่มที่  2     Harmful

                รักษารูปแบบผู้ป่วยนอกโดยวิธี  MI.          ระยะเวลา  4 - 8  wks.

     +-+     กลุ่มที่  3     Alcohol  dependence

                รักษารูปแบบผู้ป่วยนอก/ในโดยวิธี

                                ผู้ป่วยนอก     - - -   บำบัดยา     2 - 12   wks.

                                                  - - -   ฟื้นฟู            12      wks.

                                ผู้ป่วยใน       - - -   บำบัดยา      2 - 4    wks.

                                                  - - -   ฟื้นฟู          8 - 12   wks.

     ถึงแม้ว่า  ข้อกำหนดของสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยสุราจะระบุไว้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  แต่ถ้าผู้ป่วยสมัครใจบำบัดรักษารูปแบบผู้ป่วยใน  ก็ได้ตามความต้องการของผู้ป่วย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์

หมายเลขบันทึก: 22049, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-09 00:18:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)