การดูแลผู้ป่วยสุราและการบันทึก

แนวทางการดูแลผู้ป่วยสุรารูปแบบใหม่

  แนวทางการดูแลผู้ป่วยสุราของตึกมรกต  ปัจจุบันใช้ข้อกำหนดของสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยสุรา  โดยขั้นแรก

 -  คัดกรอง  เพื่อจำแนกประเภทการดื่มสุรา โดย  AUDIT  จะได้ผู้ป่วยออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ

     +-+     กลุ่มที่  1     Hazardous

                รักษารูปแบบผู้ป่วยนอกโดยวิธี  BA. , BI.  ระยะเวลา  1 - 3  wks.

     +-+     กลุ่มที่  2     Harmful

                รักษารูปแบบผู้ป่วยนอกโดยวิธี  MI.          ระยะเวลา  4 - 8  wks.

     +-+     กลุ่มที่  3     Alcohol  dependence

                รักษารูปแบบผู้ป่วยนอก/ในโดยวิธี

                                ผู้ป่วยนอก     - - -   บำบัดยา     2 - 12   wks.

                                                  - - -   ฟื้นฟู            12      wks.

                                ผู้ป่วยใน       - - -   บำบัดยา      2 - 4    wks.

                                                  - - -   ฟื้นฟู          8 - 12   wks.

     ถึงแม้ว่า  ข้อกำหนดของสหวิชาชีพการดูแลผู้ป่วยสุราจะระบุไว้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  แต่ถ้าผู้ป่วยสมัครใจบำบัดรักษารูปแบบผู้ป่วยใน  ก็ได้ตามความต้องการของผู้ป่วย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 22049, เขียน: 31 Mar 2006 @ 22:51 (), แก้ไข: 09 May 2012 @ 00:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)