แนวทางปฏิบัติในการให้ยาปฏิชีวนะทางทันตกรรม

 

ข้อบ่งชี้

แนวทางการใช้ยา

·        การถอนฟันธรรมดา หรือยากไม่มากนัก ( อาจตัดฟัน กรอกระดูก แต่ไม่ Trauma มากนัก )

·        การผ่าตัดฟันคุดที่แผลสะอาด ใช้เวลาไม่นานและเย็บแผลแบบ Secondary intention

·        ผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัวที่ ทำให้ภาวะภูมิคุ้มกันลดต่ำลง 

·  ไม่ต้องให้ยาต้านจุลชีพ

·        การถอนฟันธรรมดาหรือการผ่าตัดฟันคุดที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวที่ทำให้ภาวะภูมิคุ้มกันลดต่ำลง

·        การถอนฟันที่ยาก  ต้องเปิด Flap ตัดฟัน กรอกระดูก  ใช้เวลานาน  Trauma ค่อนข้างมาก

·        การผ่าตัดฟันคุดที่มีการติดเชื้ออยู่ก่อน  หรือ ใช้เวลามากกว่า 1 ชม. หรือ ต้องเย็บแผลแบบ Primary intention

 

 

·        ให้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายหลัง โดยอาจให้ Pennicillin V  เป็น First drug of choice   โดยให้ประมาณ 3 – 5 วัน
·        ผู้ป่วยมีการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากฟัน ที่ไม่รุนแรง

·        Pennicillin V  เป็น First drug of choice   โดยให้ประมาณ 5-7 วัน
·       
หรือ Amoxycillin  ในกรณีต้องการให้ Broad spectrum มากขึ้น
·       
หรือ อาจให้ Metronidazole   200 – 400 mg  tid pc 7 – 10 วัน  ในกรณีของการติดเชื้อของโรคปริทันต์

·        ผู้ป่วยมีการติดเชื้อที่มีสาเหตุจากฟัน ที่มีอาการรุนแรง เช่น การติดเชื้อใน Space ต่างๆ  อ้าปากได้น้อย  มีการบวมในบริเวณศรีษะและใบหน้า         ซึ่งมักจะมีทั้งเชื้อ Aerobes และ Anaerobes

·        Amoxycillin 500 mg   tid ac and hs    5 – 7 days     
·        ร่วมกับ Metronidazole   200 – 400 mg  tid pc 5-7 days


[1] ข้อสรุปจากการทบทวนการใช้ทรัพยากรครั้งที่ 1  เรื่องการใช้ยาต้านจุลชีพ ในทางทันตกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันธัญญารักษ์

คำสำคัญ (Tags)#ถอนฟัน

หมายเลขบันทึก: 22046, เขียน: 31 Mar 2006 @ 22:37 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 13:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)