แนวทางการบำบัดรักษาเบื้องต้นทางทันตกรรมในผู้ป่วยยาเสพติด

    
ปัญหาหรือภาวะฉุกเฉิน    ทางทันตกรรม
แนวทางการบำบัดรักษาและให้การพยาบาลเบื้อง
ต้นในหอผู้ป่วย 
อาการปวดฟัน เหงือก บริเวณช่องปากและใบหน้า  
อาการปวดไม่รุนแรง  
 Paracetamol 500 mg  sig 2 tab oral
  q 4 hr  prn for pain  
อาการปวดรุนแรง  
กลุ่ม Nsaid เข่น  
 Ponstan 500 mg   sig  1  tab  oral tid pc 
 Brufen  200-400 mg sig  1 tab  oral  tid pc  
หากปวดรุนแรงมาก สามารถให้ Nsaid  ร่วมกับ 
Paracetamol 
 
มีการติดเชื้อหรือบวมบริเวณใบหน้า  

§ ประคบน้ำอุ่นบริเวณใบหน้า ตำแหน่งที่

บวม ทุก 1 ชั่วโมง

§    หากมีการบวมในช่องปาก ให้อม บ้วน 
ปากด้วยน้ำเกลืออุ่น ทุก 1 ชั่วโมง  
§    ให้ Metronidazole 200 – 400 mg  
       sig 1 tab oral  tid pc 
      ร่วมกับ Amoxycillin 500 mg 
     sig  1 tab oral tid ac and hs     
   
  
การให้การพยาบาลผู้ป่วย หลังผ่าตัดฟันคุด
§    เฝ้าระวังให้ผู้ป่วย กัดผ้าก๊อซ เพื่อห้ามเลือด  
ไว้ 1 ชั่วโมง โดยห้ามอม หรือ บ้วนน้ำลาย   
ซึ่งจะทำให้เลือดไม่หยุด  
§    ใช้น้ำแข็งใส่ถุงพลาสติก หรือ Cold Pack   
ห่อด้วยผ้าอีกชั้น ประคบข้างแก้มบริเวณที่ผ่าตัด  
ทุก 2 ชั่วโมง ในวันที่ 1 และ วันที่ 2 หลังผ่าตัด  
 เพื่อช่วยในการห้ามเลือด และลดอาการบวมที่จะเกิดขึ้น  
§    ห้ามมิให้อมน้ำแข็ง  
§    ห้ามบ้วนน้ำ หรือ น้ำลายในวันที่ 1 หลังการผ่าตัด  
§    ให้แปรงฟันได้ตามปกติ และอมน้ำเกลือบ้วนปากหลัง 
อาหารทุกมื้อ ตั้งแต่ในวันที่ 2 หลังการผ่าตัด
  
การดูแลผู้ป่วยหลังถอนฟัน
§    เฝ้าระวังให้ผู้ป่วย กัดผ้าก๊อซ เพื่อห้ามเลือด ไว้ 1 ชั่วโมง  
โดยห้ามอม หรือ บ้วนน้ำลาย  ซึ่งจะทำให้เลือดไม่หยุด  
§    ห้ามมิให้อมน้ำแข็ง  
§    ห้ามบ้วนน้ำ หรือ น้ำลายในวันที่ 1 หลังการผ่าตัด  
§    สามารถให้แปรงฟันได้ตามปกติ แต่ในวันที่ 1 ต้องบ้วนปาก 
เบาๆ ด้วยความระมัดระวัง
  
เลือดออกภายหลังการถอนฟันหรือผ่าฟันคุด
§    หากผู้ป่วย กัดผ้าก๊อซ ไว้ 1-2 ชั่วโมงแล้ว เลือดยังไม่หยุด 
ไหลให้นำผ้าก๊อซเดิมออก  ให้ผู้ป่วยบ้วนปาก  ใช้ผ้าก๊อซเช็ดเลือด 
ในปากจนพอเห็นแผลถอนฟัน  
(หากมี Suction จะช่วยดูดเลือดออกได้)  
§    พับผ้าก๊อซ เป็นก้อนขนาดใหญ่กว่าแผลถอนฟัน 
ประมาณ 2 – 3 เท่า และใช้ มือหรือ Forcep   
 นำก๊อซที่เตรียมไว้ ใส่ให้แนบสนิทกับแผลที่ถอนฟัน  
โดยให้มีส่วนของผ้าลงไปในรูถอนฟันเล็กน้อย และให้ผู้ป่วยกัด 
ผ้าเพื่อห้ามเลือดไว้ สังเกตอาการทุก 1 ชม.  
จนกว่าเลือดหยุด (โดยเปลี่ยนผ้าก๊อซทุกครั้ง)
§ ถ้าไม่สามารถห้ามเลือดได้ ภายใน 4 ชั่วโมง ให้consult แพทย์หรือทันตแพทย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานทันตกรรม สถาบันธัญญารักษ์

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 22048, เขียน: 31 Mar 2006 @ 22:45 (), แก้ไข: 13 May 2012 @ 18:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)