วันนี้ 31 มีนาคม 2549 เป็นวันที่นักวิจัยต้องส่งรายงานฉบับสมบรูณ์ พี่น้องนักวิจัยทุกท่านทำงานไปถึงไหนแล้วค๊ะ ถ้ายังไม่เสร็จ ก็ต้องรีบเร่งมือ แต่ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วย พิมพ์งานมากปวดไหล่เมื่อยแขนก็ลองลุกขึ้นยืนเหยียดแขนขึ้นเหนือศรีษะแล้วลดแขนลงด้านหลังจับท้ายทอย สัก 20 ครั้งแล้วจะหายเมื่อย ทำงานหนักก็ต้องดูแลสุขภาพด้วย