ประชุมkm ที่ มรอเป็นที่มา ทำให้รู้จัก gotoknow เป็นที่มาทำให้อยากพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะกระบวนการคิด ใครมีอะไรเด็ด ....เชิญคุยกันนะค่ะ